Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 март 2017 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 15 март 2016 г.
Протокол № 9 от 07 март 2017 г.
Протокол № 8 от 28 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 март 2017 г.
Протокол № 7 от 23 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 07 март 2017 г.
Протокол № 6 от 14 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 февруари 2017 г.
Протокол № 5 от 07 февруари 2017 г.
Протокол № 4 от 31 януари 2017 г.
Протокол № 3 от 24 януари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 февруари 2017 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2017 година.
Протокол № 2 от 17 януари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 07 февруари 2017 г.
Протокол № 1 от 10 януари 2017 г.
Протокол № 57 от 21 декември 2016 г.
Протокол № 56 от 14 декември 2016 г.