Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 26 от 06 юни 2017 г.
Протокол № 25 от 31 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 юни 2017 г.
Протокол № 24 от 23 май 2017 г.
Протокол № 23 от 16 май 2017 г.
Протокол № 22 от 10 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 май 2017 г.
Протокол № 21 от 09 май 2017 г.
Протокол № 20 от 09 май 2017 г.
Протокол № 19 от 09 май 2017 г.
Протокол № 18 от 03 май 2017 г.
Протокол № 17 от 25 април 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 09 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 03 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 април 2017 г.