Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 декември 2018 г.
Протокол № 41 от 27 ноември 2018 г.
Протокол № 40 от 20 ноември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 ноември 2018 г.
Протокол № 39 от 13 ноември 2018 г.
Протокол № 38 от 08 ноември 2018 г.
Протокол № 37 от 06 ноември 2018 г.
Протокол № 36 от 30 октомври 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 ноември 2018 г.
Протокол № 35 от 16 октомври 2018 г.
Протокол № 34 от 9 октомври 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 ноември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 08 ноември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 ноември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 октомври 2018 г.
Протокол № 33 от 2 октомври 2018 г.
Протокол № 32 от 27 септември 2018 г.
Протокол № 31 от 13 септември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 октомври 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 октомври 2018 г.