Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна 97.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-009-01-13
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Русе 97.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-009-01-14
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас 95.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-009-01-15
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велико Търново 94.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-009-01-16
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград 91.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-009-01-17
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Стара Загора 93.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-009-01-18
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Гоце Делчев 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 19.04.2012 г.
Лицензия 1-009-01-19
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Шабла 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 23.04.2013 г.
Лицензия 1-009-01-20
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming  ONLINE
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Силистра честота 89.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 17.11.2015 г.
Лицензия 1-009-01-21
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Ихтиман 99.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия 1-009-01-22
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БГ РАДИО БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Ябланица 93.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия 1-009-01-23
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БЕЛЛА  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич 90.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-051-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Омъ - Илиеви ООД »
Уеб сайт http://www.radiobella.com/
Streaming  ONLINE
БЕЛЛА  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години; формат музикален - българска поп, рок, естрадна и народна музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Банско 95.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.08.2012 г.
Лицензия 1-051-02-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Омъ - Илиеви ООД »
Уеб сайт http://www.radiobella.com/
Streaming  ONLINE
БЕРКК-М  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Монтана 92.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.02.2008 г.
Лицензия ЛРР-01-1-067-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Беркк-М ЕООД »
Уеб сайт http://radioberk.com
Streaming  ONLINE
БЕРКК-М  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Берковица 102.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 16.09.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-1-067-01-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Беркк-М ЕООД »
Уеб сайт http://radioberk.com
Streaming  ONLINE