Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
123
Булсатком ЕАД - Видео по поръчка Параметри Услугата bulsatcom VoD ще осигурява:
1. Потребителски достъп до каталог от аудио-визуални произведения - филми, сериали, новини, публицистични и други предавания, и друго видео съдържание, определено от Булсатком АД, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки потребител;
и
2. Включване на допълнителна услуга с наименование bulsatcom channel в рамките на предоставяната от Булсатком АД услуга bulsatcom VoD, предоставяща достъп на потребителите до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения, подредени по начин и поредност, предварително определени от Булсатком АД

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.09.2014 г.
Юридическо лице Булсатком ЕАД »
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД - Видео по поръчка Информация Видео по поръчка (Video On demand)
Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални произведения (филми, сериали, предавания, музикални клипове), включени във видеотека със съдържание подбрано и актуализирано от БТК ЕАД, срещу заплащане на единична цена на произведение или фиксирана месечна цена за абонаментен пакет от произведения. Услугата се предоставя при получаване на Vivacom TV чрез интернет свързаност и е достъпна в избран от потребителя момент.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 25.04.2014 г.
Юридическо лице Българска Телекомуникационна Компания ЕАД »
Новаком Груп ЕООД - Видео по поръчка Параметри Неограничен достъп на потребителите до аудио-
визуални продукти (филми, сериали, програми и
музикални произведения), съдържащи се в
каталог с посочени от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
заглавия. Избраните заглавия могат да бъдат
гледани от потребителите по всяко време във
всеки даден момент в рамките на денонощието. 

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.
Юридическо лице Новаком Груп ЕООД »
Новаком Груп ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални
произведения, включени в каталог с
предварително определени от НОВАКОМ ГРУП
ЕООД заглавия. Включване на допълнителна
услуга с наименование “LiveBox” в рамките на
предоставяната от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
услуга, даваща достъп на потребителите до
плейлиста с аудио-визуални произведения и
самопромоционални съобщения, подредени по
начин и поредност, предварително определени от
НОВАКОМ ГРУП ЕООД.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.
Юридическо лице Новаком Груп ЕООД »
Новаком Груп ЕООД - Видео по поръчка Параметри Неограничен достъп на потребителите до аудио-
визуални продукти (филми, сериали, програми и
музикални произведения), съдържащи се в
каталог с посочени от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
заглавия. Избраните заглавия могат да бъдат
гледани от потребителите по всяко време във
всеки даден момент в рамките на денонощието. 

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.
Юридическо лице Новаком Груп ЕООД »
Новаком Груп ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални
произведения, включени в каталог с
предварително определени от НОВАКОМ ГРУП
ЕООД заглавия. Включване на допълнителна
услуга с наименование “Salsa+” в рамките на
предоставяната от НОВАКОМ ГРУП ЕООД
услуга, даваща достъп на потребителите до
плейлиста с аудио-визуални произведения и
самопромоционални съобщения, подредени по
начин и поредност, предварително определени от
НОВАКОМ ГРУП ЕООД.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 08.07.2014 г.
Юридическо лице Новаком Груп ЕООД »
Солитекс Интелиджънт Бизнес Солюшънс ООД - Видео по поръчка Параметри Услуга с наименование Интерактивно
кино, при която се предоставя видео-
съдържание от различни праводържатели
до крайни потребители – физически или
юридически лица, използвайки IP
свързаемост

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 22.07.2014 г.
Юридическо лице Солитекс Интелиджънт Бизнес Солюшънс ООД »
Айсинема ООД - Видео по поръчка Параметри Предоставяне на европейски филми за гледане при поискване от абонати с персонални компютри с определени параметри.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.10.2014 г.
Юридическо лице Айсинема ООД »
КАНАЛ 4 ООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Информация КАНАЛ 4 - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения (филми), включени в каталог и предварително определени от “КАНАЛ 4” ООД. Включване на допълнителна услуга с наименование. В рамките на предоставяната  услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от “КАНАЛ 4” ООД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.10.2014 г.
Юридическо лице КАНАЛ 4 ООД »
Тянков Груп ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Информация TIANKOV POP FOLK
Параметри Предоставяне и разпространение на музикални произведения чрез кодирани средства, които са достъпни за гледане от всеки краен потребител в рамките на 24-часов режим след допълнително заплащане чрез sms или обаждане на кратки телефонни номера с добавена стойност или заплащане за период от време за съдържанието на PAY – PER – VIEW каталог. 
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2015 г.
Юридическо лице Тянков Груп ЕООД »
Тянков Груп ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Информация TIANKOV ORIENT FOLK
Параметри Предоставяне и разпространение на музикални произведения чрез кодирани средства, които са достъпни за гледане от всеки краен потребител в рамките на 24-часов режим след допълнително заплащане чрез sms или обаждане на кратки телефонни номера с добавена стойност или заплащане за период от време за съдържанието на PAY – PER – VIEW каталог. 
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2015 г.
Юридическо лице Тянков Груп ЕООД »
Видеохъб ООД - Видео по поръчка Параметри Услуга предоставяща по безжичен път или чрез кабел на достъп по заявка на потребителя до аудиозаписи и видеозаписи, включително аудиовизуални произведения (филми, видеоклипове, сериали, предавания), включени в каталог, предварително подбран от “Видеохъб” ООД, като потребителят има право да ги пуска, спира и паузира в индивидуално избрано от него време и място. 
Териториален обхват национално
Дата на стартиране 01.04.2015 г.
Юридическо лице Видеохъб ООД »
Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД - Видео по поръчка Информация FOX PLAY
Параметри Нелинейна услуга, за достъпа до която е необходимо потребителят да има абонамент към определен оператор и достъп до интернет. Услугата предоставя неограничен достъп на потребителя до аудио-визуални продукти (сериали и/или филми и/или програми), съдържащи се в каталог с посочени от “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД заглавия.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.06.2015 г.
Юридическо лице Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД »
Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД - Видео по поръчка Информация NAT GEO PLAY
Параметри Нелинейна услуга, за достъпа до която е необходимо потребителят да има абонамент към определен оператор и достъп до интернет. Услугата предоставя неограничен достъп на потребителя до аудио-визуални продукти (сериали и/или филми и/или програми), съдържащи се в каталог с посочени от “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД заглавия.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.06.2015 г.
Юридическо лице Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД »
Май Фай АД - Видео по поръчка Информация TVN Film
Параметри Неограничен достъп на крайни потребители до аудио-визуални произведения (филми, собствена продукция и друго съдържание), включени в каталог с предварително определени от “Май Фай” АД заглавия.
Възможност за получаване в определен час на предварително заявено от краен потребител аудио-визуално произведение, избрано от каталога заглавия, предварително определени от “Май Фай” АД.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.05.2015 г.
Юридическо лице Май Фай АД »
123