Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
123
Булсатком ЕАД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри  24 часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения (филми) в рамките на лицензионни прозорци, посредством кодирани средства за предаване  в електронна съобщителна мрежа и включени в каталог и предварително определени от “Булсатком” ЕАД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от  “Булсатком” ЕАД.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 28.07.2015 г.
Юридическо лице Булсатком ЕАД »
Май Фай АД - Видео по поръчка Информация TVN Film
Параметри Неограничен достъп на крайни потребители до аудио-визуални произведения (филми, собствена продукция и друго съдържание), включени в каталог с предварително определени от “Май Фай” АД заглавия.
Възможност за получаване в определен час на предварително заявено от краен потребител аудио-визуално произведение, избрано от каталога заглавия, предварително определени от “Май Фай” АД.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.05.2015 г.
Юридическо лице Май Фай АД »
РОМАТВ 1 ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Информация ROMA TV
Параметри 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения включени в каталог  и предварително определени от “РомаТВ 1” ЕООД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от “РомаТВ 1” ЕООД.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 17.06.2015 г.
Юридическо лице РОМАТВ 1 ЕООД »
Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД - Видео по поръчка Информация NAT GEO PLAY
Параметри Нелинейна услуга, за достъпа до която е необходимо потребителят да има абонамент към определен оператор и достъп до интернет. Услугата предоставя неограничен достъп на потребителя до аудио-визуални продукти (сериали и/или филми и/или програми), съдържащи се в каталог с посочени от “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД заглавия.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.06.2015 г.
Юридическо лице Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД »
Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД - Видео по поръчка Информация FOX PLAY
Параметри Нелинейна услуга, за достъпа до която е необходимо потребителят да има абонамент към определен оператор и достъп до интернет. Услугата предоставя неограничен достъп на потребителя до аудио-визуални продукти (сериали и/или филми и/или програми), съдържащи се в каталог с посочени от “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД заглавия.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.06.2015 г.
Юридическо лице Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД »
Корес Нет ЕООД - Видео по поръчка Параметри потребителски достъп до аудио-визуални произведения (филми, сериали, програми), включени в каталог, като потребителят има право да пуска, спира или паузира по всяко време.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 27.01.2014 г.
Юридическо лице Корес Нет ЕООД »
HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ООД - Видео по поръчка Параметри неограничен достъп на потребителите до аудио-визуални продукти (филми, сериали, програми), съдържащи се в каталог с посочени HBO заглавия срещу заплащане на определена цена на база месечен абонамент за месечен достъп до услугата. Избраните заглавия могат да бъдат гледани от потребителите по всяко време във всеки даден момент в рамките на денонощието и многократно в рамките на месечния период
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2011 г.
Юридическо лице HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ООД »
Нетера Комюникейшънс ЕООД - Видео по поръчка Параметри Услуга, предоставяща достъп на потребителите до каталог от аудио-визуални произведения по време и място, индивидуално избрани от всеки от тях;
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 15.12.2011 г.
Юридическо лице Нетера Комюникейшънс ЕООД »
БТВ Медиа Груп ЕАД - Видео по поръчка Параметри 1. Потребителски достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог с предварително определени от БТВ Медиа груп ЕАД произведения и 2. Включване на допълнителна услуга с наименование ВОЙО СИНЕМА ЧЕНЪЛ (VOYO CINEMA CHANNEL) в рамките на предоставяната от БТВ Медиа груп ЕАД услуга ВОЙО (VOYO), предоставяща достъп на потребителите до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения, подредени по начин и поредност, предварително определени от БТВ Медиа груп ЕАД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 09.03.2012 г.
Юридическо лице БТВ Медиа Груп ЕАД »
Корес Груп ЕООД - Видео по поръчка Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални произведения (филми, сериали, програми), включени в каталог с предварително определени от “Корес Груп” ЕООД произведения.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.05.2013 г.
Юридическо лице Корес Груп ЕООД »
Фондация Бъдеще 21 век - Видео по поръчка Параметри каталог от собствени аудио и видео материали, и предоставени материали с уредени авторски права от партньори от обществени радиа в страни на ЕС, обучителни материали на езикови центрове, преподаватели по различни езици, и други материали с уредени авторски права. Възможност за гледане/ слушане от момента на обработка на заявката или след сваляне на заявените материали
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 15.04.2013 г.
Юридическо лице Фондация Бъдеще 21 век »
HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ООД - Видео по поръчка Параметри HBO GO - висококачествена (HD) аудио-визуална медийна услуга по заявка, която се предоставя от доставчик на медийни услуги и се разпространява като допълнение към лицензираните канали и която включва съдържание и интерфейс
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.04.2013 г.
Юридическо лице HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ООД »
Уеб радио и ТВ ООД - Стрийминг услуга Параметри Стрийминг услуга при поискване с наименование "Диджитъл радио"/ Digital Radio/, достъпна през мобилни устройства (телефони 3G и таблети), интернет (през уебсайт www.digitalradio.bg), IPTV. Услугата съдържа 6 (шест) канала (предавания) – Digital Radio Rock, Digital Radio Pop, Digital Radio Pop Folk, Digital Radio DJ, digital Radio Hip Hop, Digital Radio Free, които са достъпни след индивидуална заявка от потребителя в избран от него момент и срещу заплащане
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.05.2013 г.
Юридическо лице Уеб радио и ТВ ООД »
Върджин Груп България ЕООД - Видео по поръчка Параметри 1. InViVо – VoD платформа за доставка на аудио-визуални услуги по поръчка на потребителя. Стрийминг услуга, достъпна през интернет и по IP способ, чрез приложение или уеб-браузър, за мобилни устройства (смартфони, лаптопи, таблети), компютърни системи, смарт телевизори и сет-топ-бокс устройства на кабелни оператори. Услугата осигурява неограничен достъп до аудио-визуални продукти (филми, сериали, програми), съдържащи се в каталог с посочени заглавия, срещу заплащане на месечен абонамент. 2. Включване на допълнителна услуга с наименование InViVo Play (Инвиво плей) в рамките на предоставяната от Върджин Груп България ЕООД услуга InViVo, предоставяща достъп на потребителите до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения, подредени по начин и поредност, предварително определени от Върджин Груп България ЕООД
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.12.2013 г.
Юридическо лице Върджин Груп България ЕООД »
Корес Нет ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри услуга с наименование "Ритмо", при която в избран от потребителя момент, по негова лична заявка, се предоставя достъп до аудио-визуални произведения въз основа на каталог от произведения, подбрани от "Корес нет" ЕООД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 27.02.2014 г.
Юридическо лице Корес Нет ЕООД »
123