Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-89 от 17 май 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-88 от 17 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Бойкос" ЕООД на град Силистра.
Решение № РД-05-87 от 17 май 2016 г. за изменение на Решение РД-05-78/04.05.2016 г., с което се изменя разрешение, издадено на “България Он Ер” ООД за гр. Кюстендил.
Решение № РД-05-86 от 17 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за гр. Монтана.
Решение № РД-05-85 от 17 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за гр. Шумен.
Решение № РД-05-84 от 17 май 2016 г. за заличаване регистрацията на „Мимюни медиа груп” ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-83 от 17 май 2016 г. за избор на генерален директор на Българското национално радио. 
Решение № РД-05-82 от 10 май 2016 г. за провеждане на събеседванията с кандидатите за генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-81 от 10 май 2016 г. за недопускане до участие в конкурса за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-80 от 10 май 2016 г. за допускане до участие в конкурса за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-79 от 9 май 2016 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-78 от 4 май 2016 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на “България Он Ер” ООД.
Решение № РД-05-77 от 4 май 2016 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “БТВ Медиа Груп” ЕАД.
Уведомително писмо до "ФАР РГВ" ЕООД
Уведомително писмо до "Ем Стар България" ЕООД
Уведомително писмо до "Родопи Сат - Плюс" ЕООД
Решение № РД-05-76 от 19 април 2016 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-75 от 19 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за град Смолян.
Решение № РД-05-74 от 19 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Гларус” ООД за град Поморие, 
Решение № РД-05-73 от 19 април 2016 г. за изменение на регистрацията на “ПИК Броудкастинг” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.