Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-87 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност за територията на град Троян, честота 103.4 MHz.
Решение № РД-05-86 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение № РД-05-85 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение № РД-05-84 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 89.5 MHz.
Решение № РД-05-83 от 11 юли 2017 г. за регистрация на Българска телекомуникационна компания ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-82 от 11 юли 2017 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Абнер Комюникейшън” ЕООД. 
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (13 броя)
Решение № РД-05-81 от 3 юли 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Телемедиа" ЕООД.
Решение № РД-05-80 от 3 юли 2017 г. за откриване на процедура за град Пещера.
Решение № РД-05-79 от 27 юни 2017 г. за изменение на лицензията за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Балабанови и сие – Рамба".
Решение № РД-05-78 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ПИК Броудкастинг"  АД.
Решение № РД-05-77 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ТВ Сат Ком" ООД.
Решение № РД-05-76 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Контент Филм Интернешънъл" ЕООД.
Решение № РД-05-75 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Статис" А.
Решение № РД-05-74 от 20 юни 2017 г. за регистрация на "Б1Б" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Уведомлениe до "КОЛОР 2011" ЕООД
Решение № РД-05-73 от 13 юни 2017 г. за прехвърляне от „Радио Веселина” ЕАД на „Агенция Витоша” ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Петрич.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (7 броя)
Решение № РД-05-72 от 6 юни 2017 г. за изменение на Решение № РД-05-66/31.05.2017 г. по отношение сроковете за провеждане на процедурата за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-71 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ябланица.