Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-80 от 3 юли 2017 г. за откриване на процедура за град Пещера.
Решение № РД-05-79 от 27 юни 2017 г. за изменение на лицензията за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Балабанови и сие – Рамба".
Решение № РД-05-78 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ПИК Броудкастинг"  АД.
Решение № РД-05-77 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ТВ Сат Ком" ООД.
Решение № РД-05-76 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Контент Филм Интернешънъл" ЕООД.
Решение № РД-05-75 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Статис" А.
Решение № РД-05-74 от 20 юни 2017 г. за регистрация на "Б1Б" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Уведомлениe до "КОЛОР 2011" ЕООД
Решение № РД-05-73 от 13 юни 2017 г. за прехвърляне от „Радио Веселина” ЕАД на „Агенция Витоша” ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Петрич.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (7 броя)
Решение № РД-05-72 от 6 юни 2017 г. за изменение на Решение № РД-05-66/31.05.2017 г. по отношение сроковете за провеждане на процедурата за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-71 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ябланица.
Решение № РД-05-70 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Несебър.
Решение № РД-05-69 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ООД за гр. Несебър.
Решение № РД-05-68 от 31 май 2017 г. за изменение на идивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Дулово.
Решение № РД-05-67 от 31 май 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-66 от 31 май 2017 г. за обявяване на процедура за избор на генерален директор на БНТ.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя)
Решение № РД-05-65 от 23 май 2017 г. за прехвърляне от СД "Мая и ко – Ташев, Иванова сие" на "МК Студио" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Бургас. 
Решение № РД-05-64 от 23 май 2017 г. за прехвърляне от "Аетос ТВ" ЕООД на "МК Студио"  ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги на територията на гр. Варна и гр. Шумен.