Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-80 от 10 май 2016 г. за допускане до участие в конкурса за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-79 от 9 май 2016 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-78 от 4 май 2016 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на “България Он Ер” ООД.
Решение № РД-05-77 от 4 май 2016 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “БТВ Медиа Груп” ЕАД.
Уведомително писмо до "ФАР РГВ" ЕООД
Уведомително писмо до "Ем Стар България" ЕООД
Уведомително писмо до "Родопи Сат - Плюс" ЕООД
Решение № РД-05-76 от 19 април 2016 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-75 от 19 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за град Смолян.
Решение № РД-05-74 от 19 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Гларус” ООД за град Поморие, 
Решение № РД-05-73 от 19 април 2016 г. за изменение на регистрацията на “ПИК Броудкастинг” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-72 от 19 април 2016 г. за вписване на чуждестранни телевизионни програми във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-71 от 12 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Оберон Радио Макс” ЕООД за град Ябланица.
Решение № РД-05-70 от 5 април 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност за град Казанлък, честота 102.0MHz.
Решение № РД-05-69 от 5 април 2016 г. за заличаване на регистрациите на “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги. 
Решение № РД-05-68 от 5 април 2016 г. за заличаване на регистрацията на “ЕМ.ДЖИ.И.З.” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-67 от 5 април 2016 г. за избор на изпълняващ длъжността председател на СЕМ.
Решение № РД-05-66 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 107.4 MHz. 
Решение № РД-05-65 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 105.8 MHz.
Решение № РД-05-64 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 97.2 MHz,