Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-159 от 18 октомври 2016 г. за приемане на Процедура за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-158 от 18 октомври 2016 г. за изменение регистрацията на "Евроком – Национална Кабелна Телевизия" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-157 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-156 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-155 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-154 от 11 октомври 2016 г. за изменение регистрацията на “Дарик радио” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-153 от 11 октомври 2016 г. за изменение регистрацията на "359 Броудкастинг Медия" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-152 от 29 септември 2016 г. за поправка на допусната грешка в Решение № РД-05-145/20.09.2016 г.
Решение № РД-05-151 от 29 септември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Мост Медиа" ЕООД за територията на гр. Козлодуй.
Решение № РД-05-151 от 29 септември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Мост Медиа" ЕООД за територията на гр. Козлодуй.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя)
Решение № РД-05-150 от 20 септември 2016 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-149 от 20 септември 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Елена, честота 106.2 MHz.
Решение № РД-05-148 от 20 септември 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Елена, честота 93.3 MHz.
Решение № РД-05-147 от 20 септември 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Елена, честота 89.2 MHz.
Решение № РД-05-146 от 20 септември 2016 г. за изменение регистрацията на "Кракра" АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-145 от 20 септември 2016 г. за изменение регистрацията на "Попово-кабел" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-144 от 20 септември 2016 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на аудио-визуални и радиоуслуги, издадени на "България Он Ер" ООД.
Споразумение между ЦИК и СЕМ
Писмо до "ТВ Седем" ЕАД