Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-137 от 23 август 2016 г. изменения на Индивидуална лицензия на "Ултра Медия" ЕООД за доставяне на радиоуслуга
Уведомително писмо до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД
Решение № РД-05-136 от 5 август 2016 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Ястреб Инвест” ООД.
Решение № РД-05-135 от 5 август 2016 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Хит Ти Ви” ООД.
Решение № РД-05-134 от 5 август 2016 г. за даване на задължителни указания на "ТВ Седем" ЕАД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Уведомително писмо до "БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ" ЕООД
Решение № РД-05-133 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Плевен Плюс" ЕАД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-132 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Инфопрес и ко" ЕООД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-131 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Радио ФМ Плюс" ЕАД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-130 от 28 юли 2016 г. за прехвърляне от "Вава тур" ЕООД на "Ултра Медия" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Пазарджик.
Решение № РД-05-129 от 28 юли 2016 г. за прехвърляне от "Кракра" АД на "Ултра Медия" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Перник.
Обществено обсъждане на проект на Процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ
Решение № РД-05-128 от 19 юли 2016 г. за заличаване на чуждестранната телевизионна програма HBO Comedy от втори раздел на публичния регистър.
Решение № РД-05-127 от 19 юли 2016 г. за заличва регистрацията на “Фанти-Г” ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-126 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на "Ем Стар България" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-125 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Родопи Сат - Плюс” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-124 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Фар РГВ” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-123 от 19 юли 2016 г. за вписване на “Мувистар”  ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-122 от 19 юли 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион, включващ населените места в община Троян.
Решение № РД-05-121 от 12 юли 2016 г. за регистрация на "БТВ Медиа груп" ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга извън територията България.