Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Елия - Н ООД ЕИК 114120434
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064801807
е-mail ktelia@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Константин Величков № 4, бл. Юпитер, ап.3
Органи на управление Управители - Веско Ангелов Василев и Драгомир Найденов Найденов.
Съдружници  Веско Ангелов Василев и "Спринт" ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
ЕЛИЯС ЕООД - Недействаща ЕИК 200427837
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 10, вх. Д, ет. 5, ап. 154
Телефон 0882203417;0894 523031
е-mail nevzich@gmail.com
Лице за контакт Назвие Назми Бедриева
Органи на управление Управител - Назвие Назми Бедриева .
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Назвие Назми Бедриева.
  Договори за разпространение на програми
Елфе ЕООД ЕИК 119659535
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Телефон 0889 502869; 0454/ 2800 - 2022
е-mail ferer@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Лице за контакт Ферер Петров Стайков
Органи на управление Управител - Ферер Петров Стайков.Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Ферер Петров Стайков.
  Договори за разпространение на програми
Ем Си Ен Линк ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 107556890
Държава България
Адрес на управление гр. Севлиево 5400, ул. "Опълченска" No 42, вх. А, ап. 6
Телефон 0888 254648
е-mail mcnlink@abv.bg
Лице за контакт Мариян Симеонов Джелепск
Органи на управление Управител - Мариян Симеонов Джелепски.
Съдружници  Мариян Симеонов Джелепски, Христофор Станиславов Станев.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Емили Нет - Велизар Летков ЕИК 201400259
Държава България
Адрес на управление Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Телефон 0879 869830
е-mail emilinet@abv.bg; teri_vl@abv.bg
Адрес за кореспонденция Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Лице за контакт Велизар Лилов Летков
Органи на управление Управител - Велизар Лилов Летков
  Договори за разпространение на програми
Емком 2002 ООД ЕИК 130951944
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
е-mail tv01@abv.bg; emkom2002@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Емсием ООД ЕИК 130952003
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg; tv0@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул."Васил Левски" № 1,бл."Строител" , вх. А
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Михаил Вътов Йотов, "Сим Кабел" ООД.

  Договори за разпространение на програми
Емсием 2 ООД ЕИК 130994251
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Михаил Вътов Йотов, "Сим Кабел" ООД  Договори за разпространение на програми
Ен Би Ай Системи ООД - Недействаща ЕИК 117112987
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7002, ул. "Зайчар" № 21
Телефон 082 / 823690
е-mail office@nbis.net
Лице за контакт Николай Иванов Башев
Органи на управление Управител - Николай Иванов Башев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Николай Иванов Башев
  Договори за разпространение на програми
Еском ( Хасково ) ООД ЕИК 040433493
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Телефон 038/665 129; 510200
е-mail sheni@escom.bg
Уеб сайт http://escom.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Лице за контакт Росен Пеянков Пеянков
Органи на управление Управители - Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков.
Съдружници  Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков.
  Договори за разпространение на програми
Естел 2003 ООД ЕИК 131275807
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти Април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Ета Бг ООД - Недействаща ЕИК 131241370
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2, ап. 19
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Управител - Мариан Антонов Атанасов.Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Ета Глава ЕООД ЕИК 201804547
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20, ет 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Корни 2011" ООД, ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
Ета Горни Дъбник ЕООД ЕИК 201804401
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева- Атанасова, Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Корни 2011" ООД, ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
Ета Горник ЕООД ЕИК 201804326
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул.'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева - Атанасова Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -  "Корни 2011" ООД, ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми