Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
ЕЗНЕТ ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 200849386
Държава България
Адрес на управление Езерово 9168, ул. "Победа" № 5, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 27
Телефон 0876 235615
е-mail 0876 235615
Лице за контакт Симеон Иванов Иванов
Органи на управление Симеон Иванов Иванов -управител
Едноличен собственик на капитала  Симеон Иванов Иванов-Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Ей Ес Ем Интернешънъл ООД ЕИК 101516693
Държава България
Адрес на управление Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Телефон 0888814036
е-mail st_m@abv.bg
Адрес за кореспонденция Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Лице за контакт Ана Самуилова Моллова
Органи на управление СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ
Съдружници  СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ, 4900 лв. "СТЕДАКС" ЕООД, ЕИК 201732973, държава: БЪЛГАРИЯ, 100 лв.
Лица, упражняващи контрол СТЕФИКС ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Ей-Ти-Ей ЕООД - Недействаща ЕИК 103562294
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Александър Батенберг" № 15
Телефон 052/ 604488; 0888 535666; 052/ 603 930
е-mail avramov@ariel-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. "Александър Батенберг" № 15
Лице за контакт Светослав Петров Аврамов
Органи на управление СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ АВРАМОВ
  Договори за разпространение на програми
Екопласт ООД ЕИК 831734815
Държава България
Адрес на управление гр. София 2000, кв. ' Лагера ' бл. 50, вх. А, ап. 14
Телефон 02 9555720
е-mail info@sofianet.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1618, ж. к. 'Овча купел' , ул. 'Буземска' № 5
Лице за контакт Николай Йорданов Маринов
Органи на управление Николай Йорданов Маринов. Николай Николаев Маринов.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Експрес - Асен Олев ЕИК 101028968
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. "Полковник Димов" №25,ет.партер
Телефон 073/ 22435
е-mail asenolev@abv.bg
Лице за контакт Асен Стойнев Олев
Органи на управление Асен Стойнев Олев - управител
  Асен Стойнев Олев - едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Екстриймнет ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 200854091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ж.к. 'Зона Б - 18', ул. 'Овче поле' № 122, ет. 3
Телефон 0899 300123
е-mail marketing@extreme-net.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ж.к. 'Зона Б - 18', ул. 'Овче поле' № 122, ет. 3
Лице за контакт Боян Илиев Георгиев
Органи на управление Боян Илиев Георгиев - управител.
Едноличен собственик на капитала  Пауънет ЕИК 131559166
  Договори за разпространение на програми
Електроника НС ЕООД ЕИК 125021697
Държава България
Адрес на управление гр. Търговище 7700, ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Телефон 060163900; 0601 63800; 0897 803269
е-mail r.atanasov@elnics.com
Адрес за кореспонденция ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Органи на управление Никола Станчев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
Еленово - Сервиз ООД - Не предоставила информация ЕИК 101638843
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул.'Св. Иван Рилски' №10
Телефон 0895500488
е-mail vasenskis@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул.'Александър Стамболийски' № 77, ет. 10
Лице за контакт Слави Митков Въсенски
Органи на управление Слави Митков Въсенски
Съдружници  Милена Хоай Нгуен, Ина Хоай Нгуен, Петър Богданов Колев, Слави Митков Въсенски,Петър Димитров Павлов
  Договори за разпространение на програми
Елитком ООД ЕИК 115104479
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. “Гладстон”, №. 9, ет. 3, ап.9
Телефон 032/ 644137
факс 032/ 643 296
е-mail info@elitcom.com
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. “Богомил”, № 59, ет. 3
Лице за контакт Данчо Стоянов Бандов
Органи на управление ДАНЧО СТОЯНОВ БАНДОВ
Съдружници  ЗДРАВКО БОРИСОВ ХАДЖИЙСКИ, ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ,ПЕТКО ПЕТРОВ ЗАЕКОВ, ДАНЧО СТОЯНОВ БАНДОВ
  Договори за разпространение на програми
Елия - Н ООД ЕИК 114120434
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064801807
е-mail ktelia@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Константин Величков № 4, бл. Юпитер, ап.3
Органи на управление Веско Ангелов Василев и Драгомир Найденов Найденов - управители /заедно/
Съдружници  Веско Ангелов Василев и Спринт ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
ЕЛИЯС ЕООД - Недействаща ЕИК 200427837
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 10, вх. Д, ет. 5, ап. 154
Телефон 0882203417;0894 523031
е-mail nevzich@gmail.com
Лице за контакт Назвие Назми Бедриева
Органи на управление Назвие Назми Бедриева - управител.
Едноличен собственик на капитала  Назвие Назми Бедриева - Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Елфе ЕООД ЕИК 119659535
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Телефон 0889 502869; 0454/ 2800 - 2022
е-mail ferer@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Лице за контакт Ферер Петров Стайков
Органи на управление ФЕРЕР ПЕТРОВ СТАЙКОВ-управител
  Договори за разпространение на програми
Ем Си Ен Линк ООД - Не предоставила информация ЕИК 107556890
Държава България
Адрес на управление гр. Севлиево 5400, ул. "Опълченска" No 42, вх. А, ап. 6
Телефон 0888 254648
е-mail mcnlink@abv.bg
Лице за контакт Мариян Симеонов Джелепск
Органи на управление Мариян Симеонов Джелепски -управител.
Съдружници  Мариян Симеонов Джелепски, Христофор Станиславов Станев.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Емили Нет - Велизар Летков ЕИК 201400259
Държава България
Адрес на управление Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Телефон 0879 869830
е-mail emilinet@abv.bg; teri_vl@abv.bg
Адрес за кореспонденция Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Лице за контакт Велизар Лилов Летков
Органи на управление Велизар Лилов Летков
  Договори за разпространение на програми
Емком 2002 ООД ЕИК 130951944
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
е-mail tv01@abv.bg; emkom2002@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
  Договори за разпространение на програми