Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Екстриймнет ЕООД - Недействаща ЕИК 200854091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ж.к. 'Зона Б - 18', ул. 'Овче поле' № 122, ет. 3
Телефон 0899 300123
е-mail marketing@extreme-net.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ж.к. 'Зона Б - 18', ул. 'Овче поле' № 122, ет. 3
Лице за контакт Боян Илиев Георгиев
Органи на управление Управител - Боян Илиев Георгиев.
Едноличен собственик на капитала  Пауърнет ЕИК 131559166
  Договори за разпространение на програми
Електроника НС ЕООД ЕИК 125021697
Държава България
Адрес на управление гр. Търговище 7700, ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Телефон 060163900; 0601 63800; 0897 803269
е-mail r.atanasov@elnics.com
Адрес за кореспонденция ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Органи на управление Никола Станчев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
Еленово - Сервиз ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 101638843
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул.'Св. Иван Рилски' №10
Телефон 0895500488
е-mail vasenskis@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул.'Александър Стамболийски' № 77, ет. 10
Лице за контакт Слави Митков Въсенски
Органи на управление Слави Митков Въсенски
Съдружници  Милена Хоай Нгуен, Ина Хоай Нгуен, Петър Богданов Колев, Слави Митков Въсенски,Петър Димитров Павлов
  Договори за разпространение на програми
Елия - Н ООД ЕИК 114120434
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064801807
е-mail ktelia@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Константин Величков № 4, бл. Юпитер, ап.3
Органи на управление Веско Ангелов Василев и Драгомир Найденов Найденов - управители /заедно/
Съдружници  Веско Ангелов Василев и Спринт ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
ЕЛИЯС ЕООД - Недействаща ЕИК 200427837
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 10, вх. Д, ет. 5, ап. 154
Телефон 0882203417;0894 523031
е-mail nevzich@gmail.com
Лице за контакт Назвие Назми Бедриева
Органи на управление Назвие Назми Бедриева - управител.
Едноличен собственик на капитала  Назвие Назми Бедриева - Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Елфе ЕООД ЕИК 119659535
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Телефон 0889 502869; 0454/ 2800 - 2022
е-mail ferer@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Лице за контакт Ферер Петров Стайков
Органи на управление ФЕРЕР ПЕТРОВ СТАЙКОВ-управител
  Договори за разпространение на програми
Ем Си Ен Линк ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 107556890
Държава България
Адрес на управление гр. Севлиево 5400, ул. "Опълченска" No 42, вх. А, ап. 6
Телефон 0888 254648
е-mail mcnlink@abv.bg
Лице за контакт Мариян Симеонов Джелепск
Органи на управление Управител - Мариян Симеонов Джелепски.
Съдружници  Мариян Симеонов Джелепски, Христофор Станиславов Станев.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Емили Нет - Велизар Летков ЕИК 201400259
Държава България
Адрес на управление Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Телефон 0879 869830
е-mail emilinet@abv.bg; teri_vl@abv.bg
Адрес за кореспонденция Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Лице за контакт Велизар Лилов Летков
Органи на управление Велизар Лилов Летков
  Договори за разпространение на програми
Емком 2002 ООД ЕИК 130951944
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
е-mail tv01@abv.bg; emkom2002@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
  Договори за разпространение на програми
Емсием ООД ЕИК 130952003
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg; tv0@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул."Васил Левски" № 1,бл."Строител" , вх. А
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
Съдружници  МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ,СИМ КАБЕЛ
Лица, упражняващи контрол СИМ КАБЕЛ
  Договори за разпространение на програми
Емсием 2 ООД ЕИК 130994251
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
Съдружници  МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ,СИМ КАБЕЛ
Лица, упражняващи контрол СИМ КАБЕЛ
  Договори за разпространение на програми
Ен Би Ай Системи ООД - Недействаща ЕИК 117112987
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7002, Област Русе, гр.Русе, ул. Зайчар № 21
Телефон 082 / 823690
е-mail office@nbis.net
Адрес за кореспонденция Област Русе, гр.Русе, ул. Зайчар № 21
Лице за контакт Николай Иванов Башев
Органи на управление Николай Иванов Башев - Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Еском ( Хасково ) ООД ЕИК 040433493
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Телефон 038/665 129; 510200
е-mail sheni@escom.bg
Уеб сайт http://escom.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Лице за контакт Росен Пеянков Пеянков
Органи на управление Управители - Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков.
Съдружници  Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков.
  Договори за разпространение на програми
Естел 2003 ООД ЕИК 131275807
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
  Договори за разпространение на програми
Ета Бг ООД - Недействаща ЕИК 131241370
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2, ап. 19
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Управител - Мариан Антонов Атанасов.Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми