Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Борамакс ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 201601593
Държава България
Адрес на управление Бяла река 9882, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0884 005640;0886925215
е-mail mertol@ymail.com
Адрес за кореспонденция Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 24
Лице за контакт Мертол Ариф Мустафа
Органи на управление Мертол Ариф Мустафа -управител
Едноличен собственик на капитала  Мертол Ариф Мустафа - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Боряна ЕООД ЕИК 817073523
Държава България
Адрес на управление Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Телефон 0676 74433
е-mail offise@borianagroup.com
Адрес за кореспонденция Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Лице за контакт Валентин Христов Велчев
Органи на управление Валентин Христов Велчев-управител
  Договори за разпространение на програми
СД Братя Бееви - Недействаща ЕИК 122037931
Държава България
Адрес на управление Костенец 2030, ул. "Гургуляк" № 8А
Телефон 087/ 802074
Адрес за кореспонденция гр. Велинград 4600, ул. "Христо Ясенов" № 27
Лице за контакт Трендафил Петров Лазаров
Органи на управление Бонка Атанасова Беева - управител; Красимир Димитров Беев - управител.
Съдружници  1. Бонка Атанасова Беева - неограничено отговорен съдружник; 2. Красимир Димитров Беев - неограничено отговорен съдружник.
  Договори за разпространение на програми
Братя Чотрови ООД - Недействаща ЕИК 200203522
Държава България
Адрес на управление Тополово 4260, ул. "Младост" № 2
Телефон 0899145048
е-mail chotrovi@abv.bg
Адрес за кореспонденция Тополово 4260, ул. "Младост" № 2
Лице за контакт Райчо Кирилов Чотров
Органи на управление РАЙЧО КИРИЛОВ ЧОТРОВ и ИВАН КИРИЛОВ ЧОТРОВ - управители
Съдружници  РАЙЧО КИРИЛОВ ЧОТРОВ и ИВАН КИРИЛОВ ЧОТРОВ
  Договори за разпространение на програми
Брезница ООД ЕИК 101616989
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул."Полковник Димов" №25,партер
Телефон 073 880560
е-mail asenolev@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ж.к. “Еленово” бл. 208, вх. Б, ет. 3, ап. 7
Лице за контакт Асен Стойнев Олев
Органи на управление АСЕН СТОЙНЕВ ОЛЕВ
Съдружници  АСЕН СТОЙНЕВ ОЛЕВ, ИСМАИЛ ИСМАИЛ ГРОШАР, ФЕРАД КЕРИМ ГРОШАР
  Договори за разпространение на програми
Брилянт Нет ООД - Не предоставила информация ЕИК 200174736
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2109, ул. "Хан Крум" № 12
Телефон 0898 607996
е-mail stoiann@abv.bg
Съдружници  Стоян Илиев Иванов- управител
Лица, упражняващи контрол Стоян Илиев Иванов,Мая Бориславова Евлогиева -Иванова.
  Договори за разпространение на програми
Булсат ЕООД ЕИК 112008319
Държава България
Адрес на управление Пещера 4550, ул. 'Д-р Петър Цикалов' № 10
Телефон 0350/ 3686; 0897 882 499
е-mail n.harizanov@abv.bg
Адрес за кореспонденция Пещера 4550, ул. 'Д-р Петър Цикалов' № 10
Лице за контакт Нейчо Димитров Харизанов
Органи на управление Нейчо Димитров Харизанов
  Договори за разпространение на програми
Булсатком ЕАД ЕИК 130408101
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, район Младост, Магнаурска школа № 15, ет.3
Телефон 080013800
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт http://www.bulsat.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район Младост, 'Магнаурска школа' № 15, ет.3
Лице за контакт Максим Веселинов Заяков
Органи на управление Представители - Максим Веселинов Заяков, Пламен Иванов Генчев (заедно и поотделно)
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите - Максим Веселинов Заяков, Пламен Иванов Генчев, Николай Запрянов Колев, Богдана Евгениева Иванова, Тинко Желев Тотев
Лица, упражняващи контрол Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
  Договори за разпространение на програми
Бургаснет ООД - Недействаща ЕИК 102912514
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул."Македония" No 55
Телефон 0897 844441
е-mail mikena@abv.bg
Лице за контакт Веселин Петров Тихалов
Органи на управление Веселин Петров Тихалов -управител
Съдружници  Диан Митков Райков, Веселин Петров Тихалов.
  Договори за разпространение на програми
Бурденис-ком ЕООД ЕИК 126739637
Държава България
Адрес на управление гр. Свиленград 6500, ул."Патриарх Евтимий" № 1
Телефон 0379 72218
е-mail burdeniskom@abv.bg
Уеб сайт www.burdenis.net
Адрес за кореспонденция гр. Свиленград 6500, ул."Георги Сава Раковски" № 6
Лице за контакт Светозар Иванов Иванов
Органи на управление Йорданка Генчева Иванова- Управител
  Договори за разпространение на програми
България Кабел ООД - Недействаща ЕИК 103947393
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Йоан Екзарх' № 12, ет. 2, ап. 2
Телефон 0899188996
е-mail office@bulgaria-cable.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Йоан Екзарх' № 12, ет. 2, ап. 2
Лице за контакт Женя Добрева Димитрова
Органи на управление Женя Добрева Димитрова
Съдружници  Си Ай Си, ЕИК 103946163, Женя Добрева Димитрова
  Договори за разпространение на програми
Българска Интернет Компания ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 131004567
Държава България
Адрес на управление гр. София 1142, бул. 'Патриарх Евтимий' № 13
Телефон 02/ 9881940
е-mail dani@bicbg.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1142, ул. 'Любен Каравелов' № 41, ет. 1, ап. 2
Лице за контакт Даниела Димитрова Миткова
Органи на управление РОСЕН ПЕНЧЕВ РАШКОВ и едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД ЕИК 831642181
Държава България
Адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Телефон 02/ 9494402; 02 9494827
е-mail valentin.vatov@vivacom.bg
Адрес за кореспонденция гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Органи на управление АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ -представител
Едноличен собственик на капитала  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ,АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ, РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ,АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ,МИРОСЛАВ НИСТОРОВ ПЕТРОВ, РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ

  Договори за разпространение на програми
Български телеком и телевизия АД - Недействаща ЕИК 201341775
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. 'Александър Стамболийски" №84-86, ет.5 ' № 122, ет.4
Телефон 0897 899544
е-mail d.hinkov@btt.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ул. 'Овче поле' № 122, ет. 4
Лице за контакт Димитър Олегов Хинков
Органи на управление Емилиан Георгиев Диков
Акционери  Членове на Съвета на директорите - Емилиан Георгиев Диков, Димитър Валентинов Велев,Христо Костов Беязов, Борислав Василев Лафазански.
  Договори за разпространение на програми
Вайтъл - И ЕООД ЕИК 811208462
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, ул. Македония № 41
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, пл. България № 2
Органи на управление Ивайло Илиев Илиев - управител
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Илиев Илиев - едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми