Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Анонс 94 АД ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail anons@goldensands.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Свобода Цветанова Георгиева
Органи на управление Свобода Цветанова Георгиева, Владимир Василев Йотов - поотделно
Акционери  Съвет на директорите - ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ЙОТОВ, СВОБОДА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА, БОРИС БОГДАНОВ ЛАНДЖЕВ.
  Договори за разпространение на програми
Аполония 2002 ЕООД ЕИК 128552404
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Телефон 0878/691419;0894627788
е-mail apoloniq2@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление АНДОН САШОВ АНДОНОВ - управител и едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Ариел Груп ЕООД - Недействаща ЕИК 103152410
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Марко Балабанов' № 14
Телефон 052/ 253051; 052 603930
е-mail acc@ariel-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Марко Балабанов' № 14
Лице за контакт Светослав Петров Аврамов
Органи на управление СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ АВРАМОВ - управител.
  Договори за разпространение на програми
Ариел Диджитал ЕООД ЕИК 203206025
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Марко Балабанов" № 7
Телефон 052 603930
е-mail office@ariel-telecom.eu
Лице за контакт Венцислав Цветанов Величков
Органи на управление УПРАВИТЕЛ - ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВЕЛИЧКОВ,
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: "ЕЙ-ТИ-ЕЙ" ЕООД

  Договори за разпространение на програми
Ариел Кабел ЕООД - Недействаща ЕИК 103323981
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Марко Балабанов' № 14
Телефон 052/ 603930
е-mail acc@ariel-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Марко Балабанов' № 14
Лице за контакт Светослав Петров Аврамов
Органи на управление СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ АВРАМОВ - управител
Едноличен собственик на капитала  АРИЕЛ ТВ АД, ЕИК 103273788
Лица, упражняващи контрол АРИЕЛ ТВ АД, ЕИК 103273788
  Договори за разпространение на програми
Ариел Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 202427693
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Марко Балабанов" № 14
Телефон 052 603930; 0885 603930
е-mail avramov@ariel-tv.com
Органи на управление Светослав Петров Аврамов -управител
Едноличен собственик на капитала  "Си Ай Си" ЕООД -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Ариел Сат ЕООД - Недействаща ЕИК 103152676
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Марко Балабанов' № 14
Телефон 052 603930
е-mail acc@ariel-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Марко Балабанов' № 14
Лице за контакт Светослав Петров Аврамов
Органи на управление СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ АВРАМОВ
Едноличен собственик на капитала  АРИЕЛ ТВ АД, ЕИК 103273788 - едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Ариел Телеком ЕООД - Недействаща ЕИК 202421263
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Йоан Екзарх" № 12, ет.2, ап.2
Телефон 052 603930
е-mail telekom@ariel-tv.com
Лице за контакт Светослав Петров Аврамов
Органи на управление Светослав Петров Аврамов - управител
Едноличен собственик на капитала  "Си Ай Си" ЕООД, ЕИК 103946163- Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Армагедон-2002 ООД - Недействаща ЕИК 106571590
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Телефон 0897 474748
е-mail g.ivanov@armageddon.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Лице за контакт Ивайло Димитров Иванов
Органи на управление Ивайло Димитров Иванов -управител
Съдружници  Нетлан, ЕИК 106582470,Ивайло Димитров Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Ател-ТВ ООД ЕИК 114070209
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. 'Дружба', бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064/ 33398; 064 / 810070
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ
Съдружници  СТОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ
  Договори за разпространение на програми
Ателком 53 ООД ЕИК 201013159
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Телефон 0659 92625; 064 810070
е-mail tv01@abv.bg; eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ и ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ - управители
Съдружници  ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ, МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА, ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, СТОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ, БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Договори за разпространение на програми
Атлантис Нет ООД ЕИК 131090107
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Телефон 0700/45333;0723/93333
е-mail www.tisho@declera.com
Уеб сайт http://www.atlantisnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Лице за контакт Тихомир Найденов
Органи на управление Румен Любомиров Бонев, Тихомир Събков Найденов - заедно и поотделно.
Съдружници  Тихомир Събков Найденов,Румен Любомиров Бонев,Тодор Василев Тодоров,Стефка Венциславова Славова.
  Договори за разпространение на програми
Банисат ЕООД ЕИК 120515418
Държава България
Адрес на управление Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Телефон 0889983002
е-mail banisat@abv.bg
Адрес за кореспонденция Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Лице за контакт Радко Борисов Кадиев
Органи на управление РАДКО БОРИСОВ КАДИЕВ – управител и едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Бартком КАТВ ЕООД ЕИК 131009411
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ж.к. 'Разсадника' бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail pla_peykova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ - управител
Едноличен собственик на капитала  Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713 едноличен собственик на капитала
Лица, упражняващи контрол Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713
  Договори за разпространение на програми
БАЦ 2013 ЕООД ЕИК 202479793
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ж. к. Лозенец, ул. 'Червена стена' № 58, ет.3, ап.8
Телефон 0745/60661
е-mail tvbats@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул."Цар Борис III" №43
Лице за контакт Надежда Христова Бацанова
Органи на управление  Надежда Христова Бацанова- управител.
  Договори за разпространение на програми