Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Амигос 2000 ООД ЕИК 130952028
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
Телефон 0659/ 2908
е-mail TV01@ABV.BG
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
Съдружници  МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ, СИМ КАБЕЛ, ЕИК 131198008
Лица, упражняващи контрол СИМ КАБЕЛ, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Ан - Дим 82 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200696346
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8628, с.Чарган, ул. 'Индже войвода' № 11
Телефон 0895 063770
е-mail аn_dim82@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Цар Иван Шишман" № 11
Лице за контакт Георги Дарев Георгиев
Органи на управление Георги Дарев Георгиев-управител
Едноличен собственик на капитала  Георги Дарев Георгиев -Едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Анонс 94 АД ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail anons@goldensands.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Свобода Цветанова Георгиева
Органи на управление Свобода Цветанова Георгиева, Владимир Василев Йотов - поотделно
Акционери  Съвет на директорите - ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ЙОТОВ, СВОБОДА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА, БОРИС БОГДАНОВ ЛАНДЖЕВ.
  Договори за разпространение на програми
Аполо Нет ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 202512243
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул."Любен Каравелов" № 19
Телефон 0894 627788,0878691422
е-mail apolonet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. "Златен рог", бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Галя Петрова Андонова.
  Договори за разпространение на програми
Аполония 2002 ЕООД ЕИК 128552404
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Телефон 0878/691419;0894627788
е-mail apoloniq2@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление АНДОН САШОВ АНДОНОВ - управител и едноличен собственик на капитала
  Договори за разпространение на програми
Ариел Диджитал ЕООД ЕИК 203206025
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Марко Балабанов" № 7
Телефон 052 603930
е-mail office@ariel-telecom.eu
Лице за контакт Венцислав Цветанов Величков
Органи на управление УПРАВИТЕЛ - ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВЕЛИЧКОВ,
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: "ЕЙ-ТИ-ЕЙ" ЕООД

  Договори за разпространение на програми
Армагедон-2002 ООД - Недействаща ЕИК 106571590
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Телефон 0897 474748
е-mail g.ivanov@armageddon.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Лице за контакт Ивайло Димитров Иванов
Органи на управление Управител - Ивайло Димитров Иванов.
Съдружници  Нетлан, ЕИК 106582470,Ивайло Димитров Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Ател-ТВ ООД ЕИК 114070209
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. 'Дружба', бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064/ 33398; 064 / 810070
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ
Съдружници  СТОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ
  Договори за разпространение на програми
Ателком 53 ООД ЕИК 201013159
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Телефон 0659 92625; 064 810070
е-mail tv01@abv.bg; eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ и ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ - управители
Съдружници  ХРИСТО ПЕТРОВ БОЕВСКИ, МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА, ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, СТОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ, БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Договори за разпространение на програми
Атлантис Нет ООД ЕИК 131090107
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Телефон 0700/45333;0723/93333
е-mail www.tisho@declera.com
Уеб сайт http://www.atlantisnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Лице за контакт Тихомир Найденов
Органи на управление Румен Любомиров Бонев, Тихомир Събков Найденов - заедно и поотделно.
Съдружници  Тихомир Събков Найденов,Румен Любомиров Бонев,Тодор Василев Тодоров,Стефка Венциславова Славова.
  Договори за разпространение на програми
Банисат ЕООД ЕИК 120515418
Държава България
Адрес на управление Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Телефон 0889983002
е-mail banisat@abv.bg
Адрес за кореспонденция Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Лице за контакт Радко Борисов Кадиев
Органи на управление Управител - Радко Борисов Кадиев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Радко Борисов Кадиев.
  Договори за разпространение на програми
Бартком КАТВ ЕООД ЕИК 131009411
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ж.к. 'Разсадника' бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail pla_peykova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление ПЛАМЕН ПЕЙКОВ КОЛЕВ - управител
Едноличен собственик на капитала  Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713 едноличен собственик на капитала
Лица, упражняващи контрол Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713
  Договори за разпространение на програми
БАЦ 2013 ЕООД ЕИК 202479793
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ж. к. Лозенец, ул. 'Червена стена' № 58, ет.3, ап.8
Телефон 0745/60661
е-mail tvbats@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул."Цар Борис III" №43
Лице за контакт Надежда Христова Бацанова
Органи на управление  Управител- Надежда Христова Бацанова.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Надежда Христова Бацанова.
  Договори за разпространение на програми
БГ Телеком ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203773709
Държава България
Адрес на управление гр. София 1013, ул. "Боряна" № 26, ет. 5, ап. 30
Телефон 0877529352;052 647254
е-mail viktoriousi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9008, ул. "Добротица" № 14 Б
Лице за контакт Виктор Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Виктор Иванов Иванов
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала-Виктор Иванов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
БГЛАН ООД - Недействаща ЕИК 131239088
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул."Одрин" № 101, ет.Партер дясно
Телефон 02 9312479,0878 10 7000; 0884 10 7000; 0899 10 7000
е-mail crc@bglan.net
Лице за контакт Нина Шикренова
Органи на управление Управител - Емил Александров Станев.Съдружници  Емил Александров Станев, Галина Иванова Иванова.


  Договори за разпространение на програми