Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Ай Солют ЕООД - Недействаща ЕИК 201135638
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. 'Череша' № 8
Телефон 0898778575
е-mail office@isolute.net
Уеб сайт http://isolute.net
Адрес за кореспонденция гр. София 4000, ул. 'Константин Иречек' № 5
Лице за контакт Димитър Маринов Кавръков
Органи на управление Димитър Маринов Кавръков-управител
  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Ен Ес Глобал ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 202226562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, бул. "Шипченски проход" № 63,завод електроника,адм.сграда,ет.4
Телефон 02/4966555;0878553844
Лице за контакт Живко Йорданов Желев
Органи на управление Живко Йорданов Желев -управител
Едноличен собственик на капитала  Живко Йорданов Желев -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Ай ти Мания ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 113593402
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Бенковска", бл. 2, ет. 3, ап. 5
Телефон 0885793567
е-mail vihren.matev@itmania.net
Лице за контакт Вихрен Георгиев Матев
Органи на управление Вихрен Георгиев Матев - управител.
Едноличен собственик на капитала  Вихрен Георгиев Матев -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Айрмед - 2008 ЕООД ЕИК 200320408
Държава България
Адрес на управление Кръстава 4647, ул. 'Сютка' № 13
Телефон 0878 387721
Адрес за кореспонденция Кръстава 4647, ул. 'Сютка' № 13
Лице за контакт Фатима Реджеб Еюпова
Органи на управление Фатима Реджеб Еюпова
  Договори за разпространение на програми
Албена АД ЕИК 834025872
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9630, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда
Телефон 057963646 /0885853131
е-mail albena@.abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда.
Лице за контакт Красимир Веселинов Станев
Органи на управление Съвет на директорите -  Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков,Радосвет Крумов Радев,"Ди Ви Консултинг" ЕООД.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействаща ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Телефон 02/ 9366689
е-mail aleksandra_petrova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1202, ул. 'Каменоделска' №5, ет. 6, ап. 601
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Александър Дойчев -АНС - Не предоставила информация ЕИК 103082142
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, ул. "Прилеп" № 78
Телефон 052/306069
е-mail omegatranstaxi@abv.bg
Лице за контакт Александър Тодоров Дойчев
Органи на управление Александър Тодоров Дойчев -управител
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Алинас-Сервиз - Али Нас - Недействаща ЕИК 030130416
Държава България
Адрес на управление Острово 7260, ул. 'Чайка' № 18
Телефон 0887227866
е-mail alinas62@abv.bg
Адрес за кореспонденция Острово 7260, ул. 'Чайка' № 18
Лице за контакт Али Хюсеин Нас
Органи на управление АЛИ ХЮСЕИН НАС
  Договори за разпространение на програми
АЛИС ООД - Не предоставила информация ЕИК 123030758
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. 'Опълчевска' № 53, вх. А, ап. 10
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, ул. 'Опълчевска' № 53, вх. А, ап. 10
Лице за контакт Дешка Дончева Чичекова
Органи на управление Дешка Дончева Чичекова
Съдружници  Георги Христов Георгиев, Митко Колев Колев, Дешка Дончева Чичекова
  Договори за разпространение на програми
Алфа Инженеринг 2006 ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 175162394
Държава България
Адрес на управление гр. София 1756, ж. к . 'Дървеница', бл. 16, вх. В, ет. 8, ап. 89
Телефон 0887 003652 0887383021
е-mail alphaeng2006@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1756, ж. к . 'Дървеница', бл. 16, вх. В, ет. 8, ап. 89
Лице за контакт Алексей Николаев Джамбазов
Органи на управление Алексей Николаев Джамбазов
  Договори за разпространение на програми
Алфа Проект Нетуоркс ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 202612215
Държава България
Адрес на управление гр. София 1756, ж.к. "Дървеница", бл.16,вх.В,ет.8,ап.89
Телефон 0887 383021
е-mail alfaproektnetworks@abv.bg
Лице за контакт Алексей Николаев Джамбазов
Органи на управление Ели Благоева Джамбазова - управител
Едноличен собственик на капитала  Алексей Николаев Джамбазов - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Алфа Стил ЕООД ЕИК 114620158
Държава България
Адрес на управление гр. София 5800, ж.к. "Младост" ,бл.222,вх.4,ет.4,ап.56
Телефон 064/ 40657
е-mail alfastil@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. "Зайчар" № 3А
Лице за контакт Богдан Петров Колев
Органи на управление Александър Георгиев Караяков-управител
Едноличен собственик на капитала  Александър Георгиев Караяков -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Алфател Ентърпрайз ЕООД ЕИК 203554462
Държава България
Адрес на управление Пирдоп 2070, бул."Цар Освободител" бл.56,ет.2,ап.1
Телефон 0884 474552
е-mail maria_brambeva@abv.bg
Лице за контакт Мария Георгиева Бръмбева
Органи на управление Георги Тодоров Генов -Управител
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Альоша Льотин-Син - Аглика Льотина ЕИК 112602752
Държава България
Адрес на управление Рохлева 4653, с. Рохлево
Телефон 0886 301931
е-mail zlatkooo@abv.bg
Адрес за кореспонденция Рохлева 4653, с.Рохлево
Лице за контакт Аглика Будинова Льотина
Органи на управление АГЛИКА БУДИНОВА ЛЬОТИНА
  Договори за разпространение на програми
Амигос 2000 ООД ЕИК 130952028
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
Телефон 0659/ 2908
е-mail TV01@ABV.BG
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
Съдружници  МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ, СИМ КАБЕЛ, ЕИК 131198008
Лица, упражняващи контрол СИМ КАБЕЛ, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми