ПРЕДПРИЯТИЯ

Кабелна телевизия Делта ООД - Недействаща ЕИК 117076007
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 082/ 872872
е-mail deltatv@acvilon.com; relix@mail.bg
Уеб сайт http://www.deltacatv.com
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за разпространение на програми