СЕМ

Структура

Структура

Членове

Заседания на СЕМ

Проекти на дневен ред

Протоколи от заседания на СЕМ

Новини и прессъобщения

Планове и отчети

Финансова информация

Такси

Бюджети

Отчети

Открито управление

История

СъбитияАктове на СЕМ

Решения

Кодекси, споразумения и други

Становища

Декларации

Актове за публично обсъждане

Невръчени актовеНормативна уредба

Българска нормативна уредба

Конституция

Закони

Подзаконови актове

Вътрешни актове

Европейска нормативна уредба

Документи на Съвета на Европа

Документи на Европейския съюз

Опит и практики

Справка договори по оперативни програмиНадзор

Доклади

Наказателни постановления

Съдебни решения

ПроучванияЛицензиране и регистриране

Документи за лицензиране на аналогово радиоразпръскване

Искане за откриване на конкурс по реда на чл.116 и сл. от Закона за радиото и телевизията

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.105, ал.4 от ЗРТ

Декларация по чл.108 от ЗРТ

Документи за лицензиране на цифрово радиоразпръскване

Искане за откриване на процедура по реда на чл.116е от Закона за радиото и телевизията

Заявление за участие в процедура по чл. 116е от Закона за радиото и телевизията

Документи за регистриране (кабел и сателит)

Заявление за регистрация по по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията

Декларация по чл.105, ал.4 от ЗРТ

Декларация по чл.108 от ЗРТ

Заявление за регистрация по чл. 125н от Закона за радиото и телевизията

Документи за нелинейни услуги

Заявление за вписване на доставчик на нелинейна услуга

Документи за платформи за споделяне на видеоклипове

Заявление за вписване на доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове по чл. 125с от ЗРТ

Такси

ПроцедуриERGA

Прессъобщения

Доклади и позиции

ИсторияНовини и прессъобщенияБюлетиниКариериМедийна грамотност (under construction)Профил на купувачаДостъп до информацияИнформация по ЗЗЛПСПОИНЗащита на личните данниКонтактиЛицензии и регистрацииДекларация за достъпностРегистър

Декларации на членовете на СЕМ по ЗРТ

Публичен регистър на подадените декларации от служителите на СЕМ

Публичен регистър на подадените декларации от членовете на УС на БНТ и БНР

Декларации по чл. 28a от ЗРТКарта на сайтаАрхив

Собствеността в медиите

Протоколи от заседания на НСРТКак да стигнем до СЕМ
Публичен регистър

ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

НЕЛИНЕЙНИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Платформи