Отчети

Начало » Финансова информация » Отчети

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2024 г. до 31.05.2024 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2024 г. до 30.04.2024 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.
Отчет за разходите по бюджетни програми към 31.03.2024 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2024 г. до 29.02.2024 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.12.2023
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 30.11.2023
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2023 г. до 30.11.2023 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.10.2023
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2023 г. до 31.10.2023 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 30.09.2023 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на СЕМ за първото полугодие на 2023 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.08.2023