Отчети

Начало » Финансова информация » Отчети

Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.07.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 31.07.2021 г.
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Съвета за електронни медии към полугодието на 2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с шестмесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 30.06.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 30.06.2021 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.05.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 31.05.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 30.04.2021 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 30.04.2021 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.03.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.03.2021 г.
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.02.2021 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Съвета за електронни медии за 2020 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 01.01.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 28.02.2021
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021/31.01.2021
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.12.2020 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.