Невръчени актове

Начало » Актове на СЕМ » Невръчени актове

1
Уведомление до длъжник по АУПДВ (8 броя) - 01.11.2022 г.
Уведомление до длъжник по АУПДВ (8 броя) - 11.10.2022 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (21 броя) - 20.07.2022 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (10 броя) - 05.04.2022 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (14 броя) - 31.03.2022 г.
Покани за доброволно изпълнение (12 броя) - 10.11.2021 г.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя) - 22.10.2021 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (8 броя) - 13.09.2021 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (11 броя) - 11.08.2021 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (9 броя) - 13.07.2021 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (9 броя) - 15.06.2021 г.
Покана за доброволно изпълнение - 01.04.2021 г.
Покани за доброволно изпълнение (6 броя) - 22.03.2021 г.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя) - 09.02.2021 г.
Покани за доброволно изпълнение (9 броя) - 01.02.2021 г.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя) - 26.01.2021 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя) - 26.01.2021 г.
1