Такси

Начало » Финансова информация » Такси

1
Публикуване на Справки за дължимите такси от доставчиците на медийни услуги - 15.11.2023 г.
Съобщение - 06.06.2023 г. до всички доставчици на медийни услуги
Съобщение - 04.03.2022 г. до всички доставчици на медийни услуги
Публикуване на Справки за дължимите такси от доставчиците на медийни услуги - 22.11.2021 г.
Публикуване на Справки за дължимите такси от доставчиците на медийни услуги - 10.11.2020 г.
Публикуване на Справки за дължимите такси от доставчиците на медийни услуги - 14.11.2019 г.
Съобщение - 16.01.2019 г. до всички доставчици на медийни услуги
Публикуване на Справки за дължимите такси от доставчиците на медийни услуги - 10.12.2018 г.
Съобщение - 14.11.2018 г. до всички доставчици на медийни услуги
Съобщение - 13.09.2018 г. до всички доставчици на медийни услуги
Съобщение - 18.06.2018 г. до всички доставчици на медийни услуги
Съобщение - 06.03.2018 г. до всички доставчици на медийни услуги
Съобщение - 12.01.2018 г. до всички доставчици на медийни услуги
Съобщение - 14.11.2017 г. до всички доставчици на медийни услуги
Съобщение - 13.06.2017 г.
Публикуване на Справки за дължимите такси от доставчиците на медийни услуги - 16.12.2016 г. актуални към 15 декември 2016 г.
1