Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
04 Март 2022
Напомняме на всички доставчици на медийни услуги, че съгласно чл.16, ал.1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност следва да заплатят първата вноска от годишната лицензионна или регистрационна такса до 31 март 2022 година.