Актове за публично обсъждане

Начало » Актове на СЕМ » Актове за публично обсъждане

1pageBoxRight
Проект на Кодекс за поведение за защита на децата
Проект за изменение на критериите за защита на децата
Обществено обсъждане на проект на Процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ
Методически указания във връзка със забранeните скрити търговски съобщения и позиционирането на продукти като форма на търговско съобщение
Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга с общ/политематичен/ профил.
Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга със специализиран профил.
Обществено обсъждане на списъка на събитията с важно обществено значение
Методически указания
Проект на становище за начина на прилагане на § 37а от ПЗР на ЗРТ.
Проект на Критерии за отграничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от СЕМ.
Проект на Списък на събития с важно обществено значение.
1pageBoxRight