Актове за публично обсъждане

Начало » Актове на СЕМ » Актове за публично обсъждане

1
Проект на Кодекс за поведение за защита на децата
Проект за изменение на критериите за защита на децата
Обществено обсъждане на проект на Процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ
Методически указания във връзка със забранeните скрити търговски съобщения и позиционирането на продукти като форма на търговско съобщение
Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга с общ/политематичен/ профил.
Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга със специализиран профил.
Обществено обсъждане на списъка на събитията с важно обществено значение
Методически указания
Проект на становище за начина на прилагане на § 37а от ПЗР на ЗРТ.
Проект на Критерии за отграничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от СЕМ.
Проект на Списък на събития с важно обществено значение.
1