Планове и отчети

Начало » Дейности » Планове и отчети

12
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2021 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2020 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2019 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2018 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2017 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.
Резюме на отчет за 2015 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2016 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2015 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.
12