Планове и отчети

Начало » Дейности » Планове и отчети

12pageBoxRight
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2024 година
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2023 година.
Отчет на СЕМ за изпълнението на изискванията за достъпност на медийните услуги (чл. 8а от ЗРТ)
Отчет на СЕМ за изпълнението на мерките за медийна грамотност (чл. 33а от ЗРТ)
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2021 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2020 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2019 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2018 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2017 година.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.
Резюме на отчет за 2015 г.
12pageBoxRight