Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (9 броя)
Решение № РД-05-61 от 7 юли 2021 г. за поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-48/ 16.06.2021 г.
Решение № РД-05-60 от 7 юли 2021 г. за вписване на Джобс.бг ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-59 от 7 юли 2021 г. за вписване на Реално и вълшебно ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-58 от 7 юли 2021 г. за вписване на Икономедиа АД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-57 от 7 юли 2021 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Радио Станция ЕООД
Решение № РД-05-56 от 29 юни 2021 г. за освобождаване на Ивелина Димитрова от длъжността член на СЕМ.
Решение № РД-05-55 от 25 юни 2021 г. за предстоящо откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
Решение № РД-05-54 от 23 юни 2021 г. за изменение на регистрацията на Сателитни системи ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-53 от 23 юни 2021 г. за заличаване регистрациите на БГ Топ Мюзик ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-52 от 16 юни 2021 г. за изменение на регистрацията на Болкан мюзик ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-51 от 16 юни 2021 г. за вписване на Българското национално радио като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-50 от 16 юни 2021 г. за вписване на Сега ЕАД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-49 от 16 юни 2021 г. за регистрация на Нова Броудкастинг Груп ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-48 от 16 юни 2021 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Метрорадио ЕООД за територията на гр. Габрово и гр. Ямбол.
Решение № РД-05-47 от 16 юни 2021 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Радио 1 ЕООД за територията на гр. Габрово.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (9 броя)
Споразумение между СЕМ и ЦИК
Решение № РД-05-46 от 2 юни 2021 г. за изменение на регистрациите на КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-45 от 2 юни 2021 г. за вписване на ЕСОФ БГ ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.