Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-52 от 8 юни 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-51 от 8 юни 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Община Дулово за гр. Дулово.
Решение № РД-05-50 от 8 юни 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Инвестор.бг АД.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „МОСТ МЕДИА” ЕООД
Решение № РД-05-49 от 17 май 2023 г. за вписване на Флаг Консулт ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-48 от 17 май 2023 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за град Перник и област Перник.
Решение № РД-05-47 от 17 май 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-46 от 17 май 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-45 от 4 май 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското Национално Радио.
Решение № РД-05-44 от 4 май 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-43 от 4 май 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-42 от 4 май 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Метрорадио ЕООД за гр. Малко Търново.
Решение № РД-05-41 от 20 април 2023 г. за изменение на регистрацията на Видеосат 21 Век ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-40 от 20 април 2023 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за град Враца и град Плевен.
Решение № РД-05-39 от 20 април 2023 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за градовете Царево, Монтана и Габрово.
Решение № РД-05-38 от 20 април 2023 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за град Ябланица и град Търговище.
Решение № РД-05-37 от 20 април 2023 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за град Сливен и град Момчилград.
Решение № РД-05-36 от 20 април 2023 г. за избор на председател на СЕМ.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (5 броя)
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (8 броя)