Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (10 броя)
Решение № РД-05-31 от 30 март 2022 г. за вписване на Мейт България ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-30 от 30 март 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Русе.
Решение № РД-05-29 от 25 март 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-28 от 25 март 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-27 от 25 март 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-26 от 25 март 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Пловдив.
Решение № РД-05-25 от 25 март 2022 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Инвестор.бг АД за територията на гр. Ямбол и гр. Ахтопол.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (14 броя)
Решение № РД-05-24 от 9 март 2022 г. за заличаване вписването на Перо.БГ ЕООД като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-23 от 9 март 2022 г. за заличаване вписването на Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-22 от 9 март 2022 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на МК Студио ООД.
Решение № РД-05-21 от 9 март 2022 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Велико Търново от Българска Радиокомпания ЕООД на Радио и Телевизия Сити ЕООД.
Решение № РД-05-20 от 9 март 2022 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Бургас от Българска Радиокомпания ЕООД на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-19 от 9 март 2022 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. София от Радио Контакт България ЕООД на Метрорадио ЕООД
Решение № РД-05-18 от 9 март 2022 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на РТЕ НЕТ ООД за територията на гр. Монтана.
Решение № РД-05-17 от 9 март 2022 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Инвестор.бг АД за територията на гр. Монтана и гр. Габрово.
Решение № РД-05-16 от 9 март 2022 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Метрорадио ЕООД за територията на гр. Ахтопол и гр. Ловеч.
Решение № РД-05-15 от 01 март 2022 г. за временно ограничаване препредаването на Russia Today.
Решение № РД-05-14 от 23 февруари 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.