Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-126 от 9 ноември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-125 от 9 ноември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик Радио АД.
Решение № РД-05-124 от 9 ноември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Агенция Витоша ЕООД.
Решение № РД-05-123 от 9 ноември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-122 от 9 ноември 2023 г. за вписване на Сейф Нюз ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-121 от 9 ноември 2023 г. за регистрация на Пауърнет ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-120 от 9 ноември 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Фреш Радио Груп ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-119 от 9 ноември 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Фреш Радио Груп ЕООД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-118 от 9 ноември 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от Фокус Медия ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Уведомление до длъжник по АУПДВ (11 броя)
Решение № РД-05-117 от 26 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-116 от 26 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-115 от 26 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-114 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Обзор.
Решение № РД-05-113 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Видин.
Решение № РД-05-112 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Белослав.
Решение № РД-05-111 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Балчик.
Решение № РД-05-110 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Разград.
Решение № РД-05-109 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Сандански.
Решение № РД-05-108 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Раднево.