Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-36 от 5 юни 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Силистра, издадено на Фондация Радио Нова Европа.
Решение № РД-05-35 от 5 юни 2018 г. за изменение на регистрацията на "Мобилтел" ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-34 от 5 юни 2018 г. за освобождаване на Мария Стоянова от длъжността член на СЕМ. 
Решение № РД-05-33 от 22 май 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-32 от 22 май 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Политика за защита на личните данни
Процедура за прозрачност при обработване на лични данни
Процедура за управление на исканията от субектите
Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни
Процедура за получаване на съгласие за обработване на лични данни
Решение № РД-05-31 от 15 май 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СД "Керемидчиев и Райкова и СИЕ – РАМБА" на територията на гр. Ямбол.
Решение № РД-05-30 от 15 май 2018 г. за заличаване на регистрацията на "Колор 2011" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-29 от 15 май 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Керемедчиев и Райкова и СИЕ – РАМБА" за гр. Ямбол.
Решение № РД-05-28 от 15 май 2018 г. за прехвърляне от "Оберон радио Макс" ЕООД на "Телевизия Европа" АД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. София.
Решение № РД-05-27 от 9 май 2018 г. за избор на председател на Съвета за електронни медии.
Решение № РД-05-26 от 3 май 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-25 от 24 април 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "Хит Микс Мюзик" ООД,
Решение № РД-05-24 от 17 април 2018 г. за прехвърляне от ЕТ "НЕМ- Генов- Георги Генов" на "Бойкос" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Видин.
Решение № РД-05-23 от 17 април 2018 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Хоризонт Медия" АД.
Решение № РД-05-22 от 17 април 2018 г. за регистрация на "ЕС ТВ" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).