Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-35 от 6 април 2023 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения
Решение № РД-05-34 от 6 април 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Радио Тангра  ЕАД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-33 от 6 април 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Бумеранг 2004 ООД за територията на гр. Разлог.
Решение № РД-05-32 от 30 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Фокус Медия ЕООД за територията на гр. Дулово.
Решение № РД-05-31 от 23 март 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-30 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Радио и Телевизия Сити ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-29 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Радио и Телевизия Сити ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-28 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Радио и Телевизия Сити ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-27 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Гея-94 ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-26 от 23 март 2023 г. за заличаване вписването на 168 часа ЕООД като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-25 от 16 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Агенция Атлантик ЕООД за територията на гр. Габрово.
Решение № РД-05-24 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-23 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фреш Радио Груп ЕООД.
Решение № РД-05-22 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация Радио Нова Европа.
Решение № РД-05-21 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-20 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Радио Веселина ЕАД.
Решение № РД-05-19 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-18 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Агенция Витоша ЕООД.
Решение № РД-05-17 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия и регистрация, издадени на Агенция Атлантик ЕООД.
Решение № РД-05-16 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии и регистрации, издадени на Нова Броудкастинг Груп ЕООД.