Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-89 от 7 септември 2023 г. за вписване на Информационна агенция БЛИЦ ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Акт за установяване на публично държавно вземане на И ВИ УАЙ МЕДИА ЕООД
Решение № РД-05-88 от 24 август 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-87 от 24 август 2023 г. за заличаване регистрацията на И Ви Уай Медиа ЕООД - в несъстоятелност (Хоум Нетуърк ООД) за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-86 от 24 август 2023 г. за изменение на регистрацията на Калртон Инвест ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-85 от 24 август 2023 г. за отказ за регистрация на Хелт Тех ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-84 от 24 август 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от Агенция Атлантик ЕООД на Агенция Витоша ЕООД.
Решение № РД-05-83 от 24 август 2023 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Търговище.
Решение № РД-05-82 от 24 август 2023 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Монтана.
Акт за установяване на публично държавно вземане на МОСТ МЕДИА ЕООД
Решение № РД-05-81 от 27 юли 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-80 от 27 юли 2023 г. за вписване на Аресина ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-79 от 27 юли 2023 г. за вписване на Фондация Алтернативи и Анализи като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-78 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-77 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-76 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-75 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СУ Св. Климент Охридски.
Решение № РД-05-74 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио и Телевизия Сити ЕООД.
Решение № РД-05-73 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД.
Решение № РД-05-72 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.