Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Меморандум за сътрудничество между СЕМ и НАП
Решение № РД-05-63 от 28 юли 2022 г. за утвърждаване на управителен съвет на БНР. 
Решение № РД-05-62 от 21 юли 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Съобщение за поверителност на личните данни на кандидатите за работа
Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите
Съобщение за поверителност на личните данни на служителите и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност
Решение № РД-05-61 от 23 юни 2022 г. за изменение на регистрацията на Римекс ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-60 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СУ Св. Климент Охридски.
Решение № РД-05-59 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина ЕАД.
Решение № РД-05-58 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик 90 София ЕООД.
Решение № РД-05-57 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-56 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Гео Адвайзърс ЕООД.
Решение № РД-05-55 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-54 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Контакт България ЕООД.
Решение № РД-05-53 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българска Радиокомпания  ЕООД.
Решение № РД-05-52 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-51 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио и Телевизия Сити ЕООД.
Решение № РД-05-50 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-49 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-48 от 15 юни 2022 г. за прехвърляне на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга от Фокус-Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.