Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-83 от 6 октомври 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД.
Решение № РД-05-82 от 24 септември 2021 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Видин от Бойкос ЕООД на Агенция Атлантик ЕООД.
Решение № РД-05-81 от 10 септември 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Бойкос ЕООД.
Решение № РД-05-80 от 10 септември 2021 г. за поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-67/ 12.08.2021 г.
Решение № РД-05-79 от 10 септември 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Резонанс ЕООД.
Решение № РД-05-78 от 10 септември 2021 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-77 от 10 септември 2021 г. за вписване на Перо.БГ ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-76 от 10 септември 2021 г. за регистрация на Пауърнет ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-75 от 10 септември 2021 г. за регистрация на Пауърнет ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-74 от 10 септември 2021 г. за регистрация на Пауърнет ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-73 от 25 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик радио АД.
Решение № РД-05-72 от 25 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-71 от 25 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-70 от 12 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-69 от 12 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-68 от 12 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД.
Решение № РД-05-67 от 12 август 2021 г. за вписване на промени в доставчика на нелинейни медийни услуги Булсатком ЕООД
Решение № РД-05-66 от 12 август 2021 г. за изменение на регистрацията на Телемедиа ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-65 от 12 август 2021 г. за изменение на регистрацията на Калртон Инвест ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-64 от 12 август 2021 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Силистра от Бойкос ЕООД на Агенция Витоша ЕООД.