Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-82 от 24 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД за територията на град Благоевград.
Решение № РД-05-81 от 24 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД за територията на град Благоевград.
Решение № РД-05-80 от 24 септември 2020 г. за заличаване регистрацията на Община Кюстендил за доставяне на радиоуслуга.
Решение № РД-05-79 от 15 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Русе..
Решение № РД-05-78 от 15 септември 2020 г. за изменение на регистрацията на Ди енд Джи ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-77 от 15 септември 2020 г. за изменение на регистрацията на Ес Ти Загора ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-76 от 15 септември 2020 г. за изменение на регистрацията на Пайнер Медиа ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-75 от 15 септември 2020 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-74 от 02 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Белоградчик.
Решение № РД-05-73 от 02 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-72 от 02 септември 2020 г. за вписване на Статис АД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-71 от 02 септември 2020 г. за отказ за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ.
Решение № РД-05-70 от 12 август 2020 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-69 от 12 август 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Добруджа спектър ООД.
Решение № РД-05-68 от 12 август 2020 г. за регистрация на Лени Филм ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-67 от 28 юли 2020 г. за липса на конфликт на интереси.
Решение № РД-05-66 от 22 юли 2020 г. за изменение на разрешения за осъществяане на електронни съобщения, издадени на Фокус-Нунти ООД.
Решение № РД-05-65 от 22 юли 2020 г. за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-64 от 22 юли 2020 г. за изменение на регистрацията на Калртон Инвест ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-63 от 22 юли 2020 г. за заличаване регистрацията на 359 Броудкастинг Медия ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.