Бюджети

Начало » Финансова информация » Бюджети

1
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
Показатели по бюджетните програми по бюджета на СЕМ за 2021 г.
Бюджет за 2021 г. и прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Съвета за електронни медии
Бюджет за 2021 година
Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
Бюджет за 2020 година
Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат
Бюджет за 2019 година
Бюджет за 2018 година
Бюджет за 2017 година
Бюджет за 2016 година
Бюджет за 2015 година
Бюджет за 2014 година
Бюджет за 2013 година
Бюджет за 2012 година
Бюджет за 2011 година
Бюджет за 2010 година
Бюджет за 2009 година
1