Бюджети

Начало » Финансова информация » Бюджети

12pageBoxRight
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2024 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
Анализ на извършените разходи от съвета за електронни медии през месец декември 2023 г.
Бюджет за 2024 година
Бюджет за 2024 г. и актуализирана прогноза за 2025 и 2026 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Съвета за електронни медии
Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
Бюджет в програмен формат на Съвет за електронни медии за 2023 г.
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.07.2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
Бюджет за 2023 година
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на СЕМ за 2021 г.
Бюджет за 2022 г. и актуализирана прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Съвета за електронни медии
Бюджет за 2022 година
Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Съвета за електронни медии
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
Показатели по бюджетните програми по бюджета на СЕМ за 2021 г.
Бюджет за 2021 г. и прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Съвета за електронни медии
Бюджет за 2021 година
12pageBoxRight