Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Съвета за електронни медии

Начало » Финансова информация » Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Съвета за електронни медии
08 Март 2022 No published information