Начало

Съветът за електронни медии

лицензира, регистрира и осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги. В дейността си той се ръководи от интересите на обществото, защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на електронните медии.

COVID-19

ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДА ИЗПРАЩАТ ДОКУМЕНТИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ДР., КАТО ИЗПОЛЗВАТ НЯКОИ ОТ СЛЕДНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ: КОНТАКТНАТА ФОРМА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЕМ – WWW.CEM.BG; ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА: OFFICE@CEM.BG; ПРАТКА ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР.

За въпроси и информация относно услугите по заявка и платформите за споделяне на видеоклипове: vod.vsp@cem.bg