Прессъобщение

Начало » Новини
22 Ноември 2023
Съветът за електронни медии напомня на всички радиооператори за специфичните изисквания на Закона за радиото и телевизията относно удължаване срока на лицензиите за радиодейност.
Съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, намерението за продължаване срока на дадена лицензия следва да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичането му.
Съветът за електронни медии в срок до три месеца преди изтичането на срока на лицензията взема решение по искането и писмено уведомява лицензианта (ал. 2).
В този смисъл, Съветът обръща внимание на всички доставчици на радиоуслуги, притежаващи индивидуални лицензии, чиито срок предстои да изтече, да заявят намерението си своевременно и в съответствие с разпоредбите на закона.