Кодекси, споразумения и други

Начало » Актове на СЕМ » Кодекси, споразумения и други

12pageBoxRight
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 9 юни 2024 г.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 29 октомври 2023 г.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 2 април 2023 г.
Кодекс за поведение относно мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 2 октомври 2022 г.
Меморандум за сътрудничество между СЕМ и НАП
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 14 ноември 2021 г.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 11 юли 2021
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2020 г.
за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение между СЕМ и ЦИК СЕМ и ЦИК подписаха споразумение за наблюдение на предизборната кампания
Споразумение между СЕМ и ЦИК СЕМ и ЦИК подписаха споразумение за наблюдение на предизборната кампания
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2019 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2018 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2017 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение между ЦИК и СЕМ
Договор за възлагане на управление на БНР
Споразумение между ЦИК и СЕМ
Споразумение за неизползване на враждебна и дискриминационна реч
Споразумение между ЦИК и СЕМ
Споразумение между ЦИК и СЕМ
12pageBoxRight