Споразумения и указания

Начало » Актове на СЕМ » Споразумения и указания

1
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 2 октомври 2022 г. - 31.08.2022 г.
Меморандум за сътрудничество между СЕМ и НАП - 02.08.2022 г.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 14 ноември 2021 г. - 14.10.2021 г.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 11 юли 2021 - 10.06.2021 г.
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2020 г. - 18.03.2020 г.
за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение между СЕМ и ЦИК - 26.09.2019 г. СЕМ и ЦИК подписаха споразумение за наблюдение на предизборната кампания
Споразумение между СЕМ и ЦИК - 18.04.2019 г. СЕМ и ЦИК подписаха споразумение за наблюдение на предизборната кампания
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2019 г. - 14.03.2019 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2018 г. - 05.11.2018 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2017 г. - 06.12.2017 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Споразумение между ЦИК и СЕМ - 22.02.2017 г.
Договор за възлагане на управление на БНР - 31.01.2017 г.
Споразумение между ЦИК и СЕМ - 28.09.2016 г.
Споразумение за неизползване на враждебна и дискриминационна реч - 24.09.2015 г.
Споразумение между ЦИК и СЕМ - 17.09.2015 г.
Споразумение между ЦИК и СЕМ - 24.04.2014 г.
Споразумение по чл.32, ал. 6 от ЗРТ за 2013 година - 02.04.2013 г.
Методически указания във връзка със забранeните скрити търговски съобщения и позиционирането на продукти като форма на търговско съобщение - 16.11.2012 г.
1