Кодекс за поведение

Начало » Актове на СЕМ » Кодекс за поведение
17 Януари 2023 относно мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата

Кодекс за поведение Решение РД-05-7