Споразумение за неизползване на враждебна и дискриминационна реч

Начало » Актове на СЕМ » Споразумение за неизползване на враждебна и дискриминационна реч
24 Септември 2015
Споразумение за неизползване на враждебна и дискриминационна реч

в периода на подготовка и в хода на официалната кампания за местни избори 2015 г.

С цел предотвратяване на употребата на враждебна и дискриминационна реч в публичното пространство, като потвърждаваме необходимостта от обединяване на усилията за борба с езика на омразата,

Ние, представители на политически партии и български медии,

Заявяваме:

- от името на представените политически партии: Няма да използваме враждебна и дискриминационна реч в периода на подготовка и в хода на предизборната кампания за местни избори 2015 г.;

- от името на представените български медии: Следвайки принципите на отговорната и качествена журналистика, няма да допускаме използване на враждебна и дискриминационна реч в своята работа;

Противопоставяме се на налагането на нетърпимост между гражданите, на подбуждането към ненавист, основана на раса, пол, религия или национална принадлежност, като в същото време ще гарантираме правото на свободно изразяване и на информация.

Потвърждаваме намерението да се придържаме към високи стандарти в политическата комуникация, да отдаваме приоритет на уважението към различието и към достойнството на опонента.

Организатори на инициативата:

- Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО
- Съвет за електронни медии (СЕМ)
- Съюз на българските национални електронни медии
- Съюз на издателите в България (СИБ)
- Българска асоциация на регионалните медии (БАРМ)
- Съюз на българските журналисти (СБЖ)
- Фондация "Национален съвет за журналистическа етика"
- Фондация "Медийна демокрация"
- Сдружение за човешки права "Маргиналия"
- Асоциация на европейските журналисти
- Център за развитие на медиите