Съобщение

Начало » Новини
26 Януари 2024
Съветът за електронни медии обръща внимание на доставчиците на медийни услуги, че  е необходимо да съобразят обозначаването на неблагоприятно за детската аудитория съдържание с промените в Закона за филмовата индустрия, влезли в сила от 12 декември 2023 година.
В предупредителния аудио- и/или аудио-визуален знак за неподходящ за определена възраст филм, сериал или друго предаване, следва да се използва думата „ДЕЦА“ вместо „ЛИЦА“, съгласно изменението на  чл. 41, ал. 3 от Закона за филмовата индустрия, а именно:
- при категория "А" - "Препоръчва се за деца";
- категория "В" - "Без възрастови ограничения";
- при категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст";
- при категория "C+" – "Не се препоръчва за деца под 14-годишна възраст;
- при категория "D" - "Забранен за деца под 16-годишна възраст";
- при категория "D+" – "Не се препоръчва за деца под 16-годишна възраст;
- при категория "Х" - "Забранен за деца под 18-годишна възраст".
Съветът припомня, че съгласно Кодекса за поведение, приет от СЕМ на основание чл. 17а от Закона за радиото и телевизията, доставчиците на медийни услуги са задължени да прилагат възрастовите обозначения (ограничения) по Закона за филмовата индустрия.