Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-105 от 8 декември 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-104 от 8 декември 2022 г. за заличаване регистрацията на Община Гоце Делчев за доставяне на радиоуслуга.
Решение № РД-05-103 от 8 декември 2022 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на ЕТ Зетра - Петко Чернев за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-102 от 22 ноември 2022 г. за изменение на регистрацията на Телевизия Туризъм ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-101 от 22 ноември 2022 г. за вписване на Информърз ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-100 от 17 ноември 2022 г. за изменение на регистрацията на Телевизия Дартс ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-99 от 17 ноември 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик Радио АД.
Решение № РД-05-98 от 8 ноември 2022 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фокус Медия ЕООД за територията на гр. Горна Оряховица.
Решение № РД-05-97 от 8 ноември 2022 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фондация Радио Нова Европа за територията на гр. Монтана.
Решение № РД-05-96 от 8 ноември 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Благоевград.
Решение № РД-05-95 от 8 ноември 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Горна Оряховица.
Решение № РД-05-94 от 8 ноември 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурса за гр. Белоградчик.
Решение № РД-05-93 от 8 ноември 2022 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за гр. Ихтиман и гр. Ботевград.
Решение № РД-05-92 от 8 ноември 2022 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за гр. Свиленград и гр. Поморие.
Решение № РД-05-91 от 25 октомври 2022 г. за изменение на регистрацията на Виваком България ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-90 от 25 октомври 2022 г. за регистрация на Телевизия Дартс ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-89 от 25 октомври 2022 г. за заличаване регистрацията на Стуарт ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-88 от 25 октомври 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Ловеч.
Решение № РД-05-87 от 25 октомври 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Добрич.
Решение № РД-05-86 от 25 октомври 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.