Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-6 от 24 февруари 2021 г. за вписване на Фондация Клуб Зебра като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-5 от 24 февруари 2021 г. за вписване на 168 часа ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-4 от 3 февруари 2021 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Русе.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя)
Решение № РД-05-3 от 27 януари 2021 г. за регистрация на Лени Филм ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-2 от 13 януари 2021 г. за изменение на регистрацията на ЕС ТВ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-1 от 13 януари 2021 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на М.К. Студио ЕООД за територията на гр. Шумен.
Покани за доброволно изпълнение (9 броя)
Покани за доброволно изпълнение (2 броя)
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя)
Решение № РД-05-106 от 16 декември 2020 г. за регистрация на Българе ТВ ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-105 от 16 декември 2020 г. за заличаване регистрацията на Комодоре БГ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-104 от 16 декември 2020 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Инвестор.бг АД за територията на гр. Самоков.
Актове за установяване на публични държавни вземания (13 броя)
Решение № РД-05-103 от 04 декември 2020 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-102 от 04 декември 2020 г. за вписване на Консепт Студио ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-101 от 04 декември 2020 г. за вписване на Глобал Синема България ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-100 от 04 декември 2020 г. за заличаване регистрацията на Монт 7 Холдинг ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-99 от 04 декември 2020 г. за регистрация на Хоум Нетуърк ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-98 от 04 декември 2020 г. за регистрация на Хоум Нетуърк ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).