Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-45 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Беркк-М" ЕООД за гр. Берковица.
Решение № РД-05-44 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени  на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за гр. София.
Решение № РД-05-43 от 17 юли 2018 г. за вписване на "Балкан Вижън Дистрибюшън" ЕООД като доставчик на нелинейната медийна услуга.
Решение № РД-05-42 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Бобошево, област Кюстендил.
Решение № РД-05-41 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Свиленград, област Хасково.
Решение № РД-05-40 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Созопол, област Бургас.
Данни на длъжностното лице за защита на данните
Решение № РД-05-39 от 3 юли 2018 г. за регистрация на "Детелина Медия" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-38 от 3 юли 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на ЕТ "НЕМ Генов – Георги Генов" за гр. Враца.
Решение № РД-05-37 от 26 юни 2018 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност на територията на град Монтана.
Решение № РД-05-36 от 5 юни 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Силистра, издадено на Фондация Радио Нова Европа.
Решение № РД-05-35 от 5 юни 2018 г. за изменение на регистрацията на "Мобилтел" ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-34 от 5 юни 2018 г. за освобождаване на Мария Стоянова от длъжността член на СЕМ. 
Решение № РД-05-33 от 22 май 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-32 от 22 май 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Политика за защита на личните данни
Процедура за прозрачност при обработване на лични данни
Процедура за управление на исканията от субектите
Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни
Процедура за получаване на съгласие за обработване на лични данни