Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-107 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Свищов.
Решение № РД-05-106 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Дупница.
Решение № РД-05-105 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Велинград.
Решение № РД-05-104 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.БГ АД.
Решение № РД-05-103 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фреш Радио Груп ЕООД.
Решение № РД-05-102 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-101 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Телевизия Европа АД
Решение № РД-05-100 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-99 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик Радио АД.
Решение № РД-05-98 от 5 октомври 2023 г. за регистрация на Хелт Тех ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-97 от 5 октомври 2023 г. за изменение на регистрациите на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-96 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БТВ Медиа Груп ЕАД.
Акт за установяване на публично държавно вземане на СТУАРТ ЕООД
Решение № РД-05-95 от 26 септември 2023 г. за вписване на чуждестранна телевизионна програма във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-94 от 26 септември 2023 г. за вписване на Ню Медия Инфо ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 29 октомври 2023 г.
Решение № РД-05-93 от 15 септември 2023 г. за заличаване регистрацията на Розенфелд и ко АД  за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-92 от 15 септември 2023 г. за вписване на Фондация Пигмалион като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-91 от 7 септември 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-90 от 7 септември 2023 г. за вписване на чуждестранна телевизионна програма във втори раздел на Публичния регистър.