Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-37 от 20 април 2023 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за град Сливен и град Момчилград.
Решение № РД-05-36 от 20 април 2023 г. за избор на председател на СЕМ.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (5 броя)
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (8 броя)
Решение № РД-05-35 от 6 април 2023 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения
Решение № РД-05-34 от 6 април 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Радио Тангра  ЕАД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-33 от 6 април 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Бумеранг 2004 ООД за територията на гр. Разлог.
Решение № РД-05-32 от 30 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Фокус Медия ЕООД за територията на гр. Дулово.
Решение № РД-05-31 от 23 март 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-30 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Радио и Телевизия Сити ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-29 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Радио и Телевизия Сити ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-28 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Радио и Телевизия Сити ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-27 от 23 март 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Гея-94 ЕООД  на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-26 от 23 март 2023 г. за заличаване вписването на 168 часа ЕООД като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-25 от 16 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Агенция Атлантик ЕООД за територията на гр. Габрово.
Решение № РД-05-24 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-23 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фреш Радио Груп ЕООД.
Решение № РД-05-22 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация Радио Нова Европа.
Решение № РД-05-21 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-20 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Радио Веселина ЕАД.