Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-25 от 11 април 2024 г. за заличаване регистрацията на Каварна Сат ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-24 от 4 април 2024 г. за вписване на 7АРТ АД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-23 от 4 април 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, издадена на РТЕ НЕТ ООД за територията на гр. Несебър.
Решение № РД-05-22 от 4 април 2024 г. за изменение на индивидуални лицензии и регистрация, издадени на Телевизия Европа АД.
Решение № РД-05-21 от 28 март 2024 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-20 от 21 март 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Радио Тангра ЕАД за гр. Бургас.
Решение № РД-05-19 от 21 март 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Гларус Р ООД за гр. Бургас.
Решение № РД-05-18 от 21 март 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-17 от 21 март 2024 г. за прехвърляне на Индивидуална лицензия за радиодейност за гр. Козлодуй от Мост Медиа ЕООД на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-16 от 14 март 2024 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-15 от 29 февруари 2024 г. за вписване на Информационна агенция От упор.ком ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-14 от 29 февруари 2024 г. за изменение на разрешения за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадени на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-13 от 15 февруари 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-12 от 15 февруари 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-11 от 15 февруари 2024 г. за вписване на Балкан Вижън 21 ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги. 
Решение № РД-05-10 от 15 февруари 2024 г. за заличаване вписването на нелинейна медийна услуга "подкаст", предоставяна от БТВ Медиа Груп ЕАД. 
Решение № РД-05-9 от 15 февруари 2024 г. за вписване на промени в основните параметри на нелинейна медийна услуга, предоставяна от БТВ Медиа Груп ЕАД.
Решение № РД-05-8 от 15 февруари 2024 г. за изменение на регистрацията на Болкан Мюзик ЕООД.
Решение № РД-05-7 от 15 февруари 2024 г. за изменение на регистрацията на ТВ1 България ЕООД.
Решение № РД-05-6 от 15 февруари 2024 г. за изменение на регистрацията на Ес Ти Загора ООД.