Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-5 от 24 януари 2024 г. за прекратяване на индивидуалната лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Балкан българска телевизия ЕАД.
Решение № РД-05-4 от 24 януари 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, издадена на Нова Броудкастинг Груп ЕООД.
Решение № РД-05-3 от 18 януари 2024 г. за отказ за прехвърляне от Мост Медиа ЕООД на Фокус Медия ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Козлодуй.
Решение № РД-05-2 от 18 януари 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, издадена на БТВ Медиа Груп ЕАД.
Решение № РД-05-1 от 18 януари 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Радиокомпания Си.Джей ООД за територията на гр. Айтос.
Решение № РД-05-141 от 19 декември 2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-132/ 07.12.2023 г.
Решение № РД-05-140 от 19 декември 2023 г. за вписване на ОТТ България ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-139 от 19 декември 2023 г. за изменение на регистрацията на БТВ Медиа Груп ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование bTV LADY.
Решение № РД-05-138 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-137 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-136 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-135 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина ЕАД.
Решение № РД-05-134 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-133 от 7 декември 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Фондация Радио Нова Европа за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-132 от 7 декември 2023 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за радиодейност за град Монтана, честота 98.2 MHz.
Решение № РД-05-131 от 7 декември 2023 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за радиодейност за град Търговище, честота 105.6 MHz.
Решение № РД-05-130 от 16 ноември 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Радио Станция ЕООД за територията на гр. София.
Решение № РД-05-129 от 16 ноември 2023 г. за вписване на Информационна агенция Медиамол Инфо ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-128 от 16 ноември 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Инвестор.бг АД за територията на гр. Айтос.
Решение № РД-05-127 от 16 ноември 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Пауър Медиа ЕООД за територията на гр. Царево.