Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-31 от 15 май 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СД "Керемидчиев и Райкова и СИЕ – РАМБА" на територията на гр. Ямбол.
Решение № РД-05-30 от 15 май 2018 г. за заличаване на регистрацията на "Колор 2011" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-29 от 15 май 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Керемедчиев и Райкова и СИЕ – РАМБА" за гр. Ямбол.
Решение № РД-05-28 от 15 май 2018 г. за прехвърляне от "Оберон радио Макс" ЕООД на "Телевизия Европа" АД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. София.
Решение № РД-05-27 от 9 май 2018 г. за избор на председател на Съвета за електронни медии.
Решение № РД-05-26 от 3 май 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-25 от 24 април 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "Хит Микс Мюзик" ООД,
Решение № РД-05-24 от 17 април 2018 г. за прехвърляне от ЕТ "НЕМ- Генов- Георги Генов" на "Бойкос" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Видин.
Решение № РД-05-23 от 17 април 2018 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Хоризонт Медия" АД.
Решение № РД-05-22 от 17 април 2018 г. за регистрация на "ЕС ТВ" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-21 от 3 април 2018 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Би Ай Телевизия" ООД.
Решение № РД-05-20 от 3 април 2018 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Студио Медия" ООД.
Решение № РД-05-19 от 27 март 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Плюс Р- 2015" ЕООД за територията на гр. Дупница.
Решение № РД-05-18 от 27 март 2018 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на радиоуслуга на Община Карнобат.
Решение № РД-05-17 от 22 март 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-16 от 20 март 2018 г. за калсиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера, честота 105.1 MHz.
Решение № РД-05-15 от 20 март 2018 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера, честота 95.0 MHz.
Решение № РД-05-14 от 20 март 2018 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера, честота 91.4 MHz.
Решение № РД-05-13 от 20 март 2018 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Видин, честота 95.8. MHz.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (23 броя)