Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ТУИДА МЕДИЯ" ЕООД
Уведомителни писмa (4 броя)
Решение № РД-05-102 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Златоград. 
Решение № РД-05-101 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "БТВ Медиа груп" ЕАД за територията на гр. Велинград. 
Решение № РД-05-100 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Уведомителни писмa (3 броя)
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя)
Решение № РД-05-99 от 29 август 2017 г.. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Радио Експрес" АД.
Решение № РД-05-98 от 29 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Фокус–Нунти" ООД за гр. Кърджали.
Актове за установяване на публични държавни вземания (5 броя)
Решение № РД-05-97 от 23 август 2017 г. за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-96 от 16 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ихтиман.
Решение № РД-05-95 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-94 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-93 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Несебър.
Решение № РД-05-92 от 25 юли 2017 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на "Радиокомпания Си.Джей" ООД.
Решение № РД-05-91 от 25 юли 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.БГ АД за територията на град Златоград.
Решение № РД-05-90 от 25 юли 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Ихтиман.
Решение № РД-05-89 от 18 юли 2017 г. за отказ за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на аудио-визуална услуга “film+”.
Уведомителни писмa