Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-15 от 2 март 2023 г. за заличаване регистрацията на Попово - Кабел ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-14 от 2 март 2023 г. за регистрация на Добруджа кабел ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-13 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Керемидчиев и Райкова и сие ООД за територията на гр. Ямбол.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 2 април 2023 г.
Решение № РД-05-12 от 9 февруари 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-11 от 9 февруари 2023 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-10 от 27 януари 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-9 от 27 януари 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 27 януари 2023 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на МК Студио ЕООД.
Кодекс за поведение относно мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата
Решение № РД-05-7 от 12 януари 2023 г. Кодекс за поведение по чл. 17а, ал. 3 от ЗРТ.
Решение № РД-05-6 от 12 януари 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на МК Студио ЕООД за територията на градовете Варна, Шумен и Бургас.
Решение № РД-05-5 от 12 януари 2023 г. за регистрация на Мултимедиа ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-4 от 12 януари 2023 г. за вписване на БТВ Медиа Груп ЕАД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-3 от 12 януари 2023 г. за вписване на Нова Броудкастинг Груп ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-2 от 12 януари 2023 г. за заличаване регистрацията на СОК Камчия ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-1 от 12 януари 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-108 от 15 декември 2022 г. за изменение на регистрацията на Телевизия Дартс ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-107 от 15 декември 2022 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Софийски университет Св. Климент Охридски за територията на гр. София.
Решение № РД-05-106 от 15 декември 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.