Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 март 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 19 март 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 март 2019 г.
Протокол № 9 от 28 февруари 2019 г.
Протокол № 8 от 21 февруари 2019 г.
Протокол № 7 от 12 февруари 2019 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2019 година.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 февруари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 февруари 2019 г.
Протокол № 6 от 6 февруари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 февруари 2019 г.
Протокол № 5 от 30 януари 2019 г.
Протокол № 4 от 22 януари 2019 г.
Протокол № 3 от 16 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 февруари 2019 г.
Протокол № 2 от 15 януари 2019 г.
Протокол № 1 от 08 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 януари 2019 г.