Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 юли 2024 г.
Протокол № 22 от 27 юни 2024 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 05 юли 2024 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 юни 2024 г.
Протокол № 21 от 13 юни 2024 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 юни 2024 г.
Протокол № 20 от 30 май 2024 г.
Протокол № 19 от 23 май 2024 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 май 2024 г.
Протокол № 18 от 16 май 2024 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 май 2024 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 май 2024 г.
Протокол № 17 от 25 април 2024 г.
Протокол № 16 от 25 април 2024 г.
Протокол № 15 от 25 април 2024 г.
Протокол № 14 от 25 април 2024 г.
Протокол № 13 от 25 април 2024 г.
Протокол № 12 от 18 април 2024 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 25 април 2024 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 25 април 2024 г.