Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 16 от 24 април 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 май 2019 г.
Протокол № 15 от 16 април 2019 г.
Протокол № 14 от 04 април 2019 г.
Протокол № 13 от 26 март 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 май 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 09 май 2019 г.
Протокол № 12 от 20 март 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 април 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 април 2019 г.
Протокол № 11 от 19 март 2019 г.
Протокол № 10 от 12 март 2019 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 април 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 март 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 март 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 19 март 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 март 2019 г.
Протокол № 9 от 28 февруари 2019 г.
Протокол № 8 от 21 февруари 2019 г.