Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 1 от 14 януари 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 02 февруари 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 януари 2022 г.
Протокол № 38 от 22 декември 2021 г.
Протокол № 37 от 03 декември 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 декември 2021 г.
Протокол № 36 от 24 ноември 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 03 декември 2021 г.
Протокол № 35 от 17 ноември 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 ноември 2021 г.
Протокол № 34 от 27 октомври 2021 г.
Протокол № 33 от 26 октомври 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 ноември 2021 г.
Протокол № 32 от 25 октомври 2021 г.
Протокол № 31 от 22 октомври 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от септември 2021 г
Концепция за развитие на БНР на Иво Тодоров от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Милен Митев от септември 2021 г.