Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 2 октомври 2019 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 27 септември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 септември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 19 септември 2019 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 12 септември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 септември 2019 г.
Протокол № 38 от 28 август 2019 г.
Протокол № 37 от 7 август 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 август 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 7 август 2019 г.
Протокол № 36 от 31 юли 2019 г.
Протокол № 35 от 26 юли 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 юли 2019 г.
Протокол № 34 от 16 юли 2019 г.
Протокол № 33 от 9 юли 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 юли 2019 г.
Протокол № 32 от 5 юли 2019 г.
Протокол № 31 от 4 юли 2019 г.
Протокол № 30 от 3 юли 2019 г.
Протокол № 29 от 1 юли 2019 г.