Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 юни 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 юни 2018 г.
Протокол № 17 от 22 май 2018 г.
Протокол № 16 от 15 май 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 5 юни 2018 г.
Протокол № 15 от 9 май 2018 г.
Протокол № 14 от 3 май 2018 г.
Протокол № 13 от 24 април 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 май 2018 г.
Протокол № 12 от 17 април 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 май 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 9 май 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 май 2018 г.
Протокол № 11 от 3 април 2018 г.
Протокол № 10 от 27 март 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 април 2018 г.
Протокол № 9 от 22 март 2018 г.
Протокол № 8 от 20 март 2018 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 април 2018 г.