Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 септември 2020 г.
Протокол № 29 от 12 август 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 2 септември 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 август 2020 г.
Протокол № 28 от 28 юли 2020 г.
Протокол № 27 от 22 юли 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 юли 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 юли 2020 г.
Протокол № 26 от 08 юли 2020 г.
Протокол № 25 от 24 юни 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 8 юли 2020 г.
Протокол № 24 от 17 юни 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 юни 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 юни 2020 г.
Протокол № 23 от 02 юни 2020 г.
Протокол № 22 от 20 май 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 2 юни 2020 г.
Протокол № 21 от 13 май 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 май 2020 г.
Протокол № 20 от 08 май 2020 г.