Дейности

Начало » Дейности

Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Антон Митов от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Андон Балтаков от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Даниела Манолова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от декември 2019
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 януари 2020 г.
Протокол № 54 от 11 декември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 09 януари 2020 г.
Протокол № 53 от 04 декември 2019 г.
Протокол № 52 от 27 ноември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 декември 2019 г.
Протокол № 51 от 20 ноември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 декември 2019 г.
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Никола Тодоров от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Явор Симов от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Диков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Стоил Рошкев от 2019